RSSMaksustamine

Komisjoni aruanne: #Keskkonnaväline tulu ELi tulud püsivad stabiilsena

Komisjoni aruanne: #Keskkonnaväline tulu ELi tulud püsivad stabiilsena

| Juuli 1, 2019

Keskkonna- ja energiamaksud püsisid ELis viimase kümne aasta jooksul stabiilsena, vastavalt komisjoni poolt täna avaldatud uuele maksustamise suundumuste aruandele, kuigi 2017is täheldati väikest muutust, kui tulud vähenesid veidi vähem kui 2.5% SKPst. Energiamaksud, mis on keskkonnamaksude peamine komponent, moodustasid vähem […]

Jätka lugemist

#BankingUnion - Parlament kiidab heaks eeskirjad, et vähendada riske ELi pankadele ja kaitsta maksumaksjaid

#BankingUnion - Parlament kiidab heaks eeskirjad, et vähendada riske ELi pankadele ja kaitsta maksumaksjaid

| Aprill 19, 2019

Parlament võttis sel nädalal olulise sammu riskide vähendamiseks pangandussüsteemis ja pangaliidu loomiseks. Parlamendi heakskiidetud ja liikmesriikidega juba mitteametlikult kokku lepitud eeskirjad käsitlevad usaldatavusnõudeid, et muuta pangad paindlikumaks. See peaks aitama suurendada ELi majandust, suurendades laenuvõimet ja luues likviidsemat kapitali […]

Jätka lugemist

#Germany saab #Nllandi pardale #GlobalTax uuendus

#Germany saab #Nllandi pardale #GlobalTax uuendus

| Aprill 4, 2019

Saksamaa ja Madalmaad on nõustunud toetama ülemaailmseid jõupingutusi, et uuendada digitaalajastu rahvusvahelisi maksueeskirju, mis on osa Hollandi valitsuse jõupingutustest oma maine kui ettevõtte maksustamise vältimise peamise soodustajana puhastada, kirjutab Michael Nienaber. Selliste Interneti-hiiglaste nagu Google, Facebook ja Amazon esilekerkimine on […]

Jätka lugemist

#TaxCrimes - parlamendiliikmed soovivad ELi finantspolitsei ja rahapesu andmebürood

#TaxCrimes - parlamendiliikmed soovivad ELi finantspolitsei ja rahapesu andmebürood

| Märtsil 27, 2019

Teisipäeval (26 märts) võttis Euroopa Parlament vastu üksikasjaliku tegevuskava õiglasema ja tõhusama maksustamise ning finantskuritegude vastu võitlemiseks. 505i poolt 63i poolt vastu võetud ja 87i erapooletuid vastu võetud soovitused valmistasid aasta jooksul ette rahanduskuritegude, maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest kõrvalehoidmise erikomisjon (TAX3). Need ulatuvad […]

Jätka lugemist

#FairTaxation - EL ajakohastab mitte-kooperatiivsete maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja

#FairTaxation - EL ajakohastab mitte-kooperatiivsete maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja

| Märtsil 14, 2019

ELi rahandusministrid on ajakohastanud ELi mittekooperatiivsete maksualaste jurisdiktsioonide nimekirja, mis põhineb komisjoni juhitud intensiivsel analüüsil ja dialoogil. Nimekiri on osutunud tõeliseks eduks, kuna paljud riigid on muutnud oma seadusi ja maksusüsteeme, et täita rahvusvahelisi standardeid. Eelmise aasta jooksul oli komisjon […]

Jätka lugemist

#TaxCrimes - erikomisjon nõuab Euroopa finantspolitsei

#TaxCrimes - erikomisjon nõuab Euroopa finantspolitsei

| Veebruar 28, 2019

Euroopa Parlamendi maksukuritegude erikomisjon tahab, et kolmapäeval (27 veebruar) asutataks ÜRO maksukomisjon ÜROs AP AP / Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi erikomisjonis üksikasjaliku teekaardi õiglasema ja tõhusama maksustamise suunas ning võitlemaks finantskuriteod. Finantskuritegude erikomisjoni poolt vastu võetud soovitused, […]

Jätka lugemist

Täiskogu toetab ambitsioonikat S & D ettepanekut maksta rohkem #TechGiants

Täiskogu toetab ambitsioonikat S & D ettepanekut maksta rohkem #TechGiants

| Detsember 13, 2018

Täna (detsembris 13) viisid sotsialistid ja demokraadid täiskogusse laiaulatusliku koalitsiooni, et kaasata digitaalteenuste maksust (DST) digitaalsed pakkujate ettevõtted, näiteks Netflix või iTunes (Apple). S & D avaldasid kahetsust, et konservatiivid ja liberaalid lükkavad tagasi [...] pakutavate digitaalteenuste maksumäära tõstmise ettepaneku,

Jätka lugemist