Ühenda meile

Majandus

Euroopa Area enesekindlus

JAGA:

avaldatud

on

Majandusliku meeleolu näitaja (ESI) kasvas jaanuaris 1.4 punkti võrra nii ELis (90.6-ni) kui ka euroalal (89.2-ni) 1. ELis paranes usaldus teenuste, ehituse, jaekaubanduse ja tarbijate seas, samas kui tööstus vähenes veidi. Euroalal kasvas enesekindlus ehituse, teenuste ja tarbijate seas ning tööstuses ja jaekaubanduses püsis üldiselt muutumatuna. Mõlemas piirkonnas kasvas ESI juba kolmandat kuud järjest, kuid jääb palju alla oma pikaajalise keskmise. Seitsme suurema ELi liikmesriigi hulgas registreeris ESI registreerimist Saksamaal (+2.5), Hollandis (+1.0), Hispaanias ( +0.5) ja Suurbritannias (+0.5). See jäi Itaalias muutumatuks ja Prantsusmaal üldiselt stabiilseks (–0.3), samas kui Poolas halvenes (-1.3).

Usaldus tööstuse vastu halvenes ELis veidi (-0.5) ja püsis euroalal üldiselt stabiilsena (+0.3). Euroala healoomuline areng on tingitud positiivsematest hinnangutest valmistoodete varude osas ja parematest tootmise ootustest, samas kui hinnang üldise tellimusraamatu praegusele tasemele halvenes. ELis põhjustas usalduse vähenemist negatiivsem hinnang valmistoodete varude kohta ja praegune üldise tellimusraamatu tase, samas kui tootmise ootused jäid muutumatuks. Mõlemas valdkonnas hinnati ekspordi tellimisraamatute praegust taset märgatavalt negatiivsemalt. Juhtide hinnang oma ettevõtete varasemale toodangule paranes euroalal veidi ja jäi ELis muutumatuks.

Usaldus teenuste vastu kasvas (märgatavalt) ELis (+3.7) ja euroalal (+1.0), mille põhjuseks olid nõudluse suuremad ootused ja varasema ettevõtlusolukorra parem hindamine. Juhtide vaated varasemale nõudlusele paranesid ELis ja jäid euroalal üldiselt stabiilseks. Usaldus jaekaubanduse vastu suurenes ELis (+0.8) ja jäi euroalal üldiselt muutumatuks (+0.3). ELis paranesid ettevõtluse ootused ja aktsiate maht positiivsemalt, samas kui praegune tajutav ettevõtluse olukord püsis üldiselt stabiilne. Euroalal tasakaalustas oodatava ettevõtlusolukorra tugev kasv enam kui negatiivseid hinnanguid aktsiate praegusele mahule ja praegusele ettevõtlusolukorrale. Usaldus ehitussektori vastu paranes märgatavalt nii ELis (+3.9) kui ka euroalal (+4.6). Mõlemas valdkonnas olid kasvu taga usaldusnäitaja mõlemad komponendid, st tellimusraamatud ja tööhõive ootused.

Tööhõive väljavaateid hinnati mõlema piirkonna kõigis sektorites vähem pessimistlikult. Euroala tööstuse ja teenuste osas olid parandused siiski väikesed. Müügihinnaootused vähenesid nii piirkondades kui ka sektorites, välja arvatud ELi jaemüüjad, kes kavandasid hinnatõusu.

Tarbijate kindlustunne kasvas nii ELis (+2.0) kui ka euroalal (+2.4). Neid arenguid toetavad kõik komponendid. Mõlemas piirkonnas leevenes pessimism üldise majandusolukorra ja töötuse suundumuste osas märkimisväärselt ning vastajate ootused oma leibkonna finantsolukorra ja järgmise 12 kuu säästude osas paranesid.

Usaldus finantsteenuste vastu, mida ESI ei hõlma, kasvas nii ELis (+1.0) kui ka euroalal (+2.6). Kasvu taga olid peamiselt varasema nõudluse paremad hinnangud ja oluliselt paremad nõudlusootused. Juhtide hinnang varasemale ettevõtlusolukorrale paranes euroalal ja halvenes ELis.

Jaanuaris läbi viidud töötleva tööstuse kvartaliuuringus ei teatanud ELi ja euroala tööstusjuhid, et olemasolevate tellimustega tagatud tootmiskuude arv oleks muutunud võrreldes eelmise oktoobris läbi viidud uuringuga. Kuid nende hinnang uutele tellimustele oli palju positiivsem ja ekspordimahu ootused olid oluliselt suuremad. Juhtide hinnang nende konkurentsivõimele väljaspool ELi asuvatel välisturgudel paranes ELis, kuid halvenes euroalal. Juhtide saldo, kes teatasid enam kui piisavast, mitte piisavast tootmisvõimsusest, vähenes. Sellest tulenevalt paranes võimsuse rakendusaste veidi - 77.6% -ni ELis ja 77.2% -ni euroalal.

reklaam

 

Anna van Densky

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid