RSSKaitseväe

Euroopa Komisjon võtab vastu uue nimekirja kolmandate riikide kohta, kus on nõrk # Raha ja terrorismi rahastamise kord

Euroopa Komisjon võtab vastu uue nimekirja kolmandate riikide kohta, kus on nõrk # Raha ja terrorismi rahastamise kord

| Veebruar 18, 2019

Täna (18 veebruar) võttis komisjon vastu uue 23i kolmandate riikide nimekirja, millel on strateegilised puudused rahapesuvastases ja terrorismivastases võitluses. Selle nimekirja eesmärk on kaitsta ELi finantssüsteemi, ennetades paremini rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Noteerimise tulemusena on pangad ja muud […]

Jätka lugemist

#Turvalisus - komisjon tervitab poliitilist kokkulepet #ExplosivePrecursors'i uute eeskirjade kohta

#Turvalisus - komisjon tervitab poliitilist kokkulepet #ExplosivePrecursors'i uute eeskirjade kohta

| Veebruar 18, 2019

Liikmesriigid on kinnitanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu saavutatud kokkulepet komisjoni ettepaneku kohta tugevdada ELi eeskirju lõhkeainete lähteainete kohta. Tugevdatud eeskirjad tagavad rangemate kaitsemeetmete ja kontrolli ohtlike kemikaalide müügi suhtes, mida võib kasutada kodus valmistatud lõhkeainete tootmiseks. Kokkuleppe vastuvõtmine, ränne, siseküsimused […]

Jätka lugemist

Euroopa Komisjon võtab vastu uute kolmandate riikide nimekirja, kus on nõrk rahapesu ja # terrorismi rahastamise kord

Euroopa Komisjon võtab vastu uute kolmandate riikide nimekirja, kus on nõrk rahapesu ja # terrorismi rahastamise kord

| Veebruar 14, 2019

Komisjon võttis vastu uue 23i kolmandate riikide loetelu, millel on strateegilised puudused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. Selle nimekirja eesmärk on kaitsta ELi finantssüsteemi, ennetades paremini rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Noteeringu tulemusel on pangad ja muud üksused […].

Jätka lugemist

Komisjon sillutab teed esimestele ühistele kaitsetööstuse projektidele #EUBudget

Komisjon sillutab teed esimestele ühistele kaitsetööstuse projektidele #EUBudget

| Veebruar 14, 2019

Euroopa Komisjon on ametlikult alustanud koostööd liikmesriikidega kaitsealaste ühiste tööstusprojektide rahastamiseks. Mõne nädala pärast võtab komisjon pärast liikmesriikide seisukohti vastu tööprogrammi ja algatab konkurssid Euroopa kaitsealase tööstusarengu programmi jaoks ELi eelarve raames 2019-2020ile. […]

Jätka lugemist

#Turvalisus - komisjon tervitab kokkulepet tõhustatud reeglite vastu võitlemiseks #TorroristFinancing

#Turvalisus - komisjon tervitab kokkulepet tõhustatud reeglite vastu võitlemiseks #TorroristFinancing

| Veebruar 14, 2019

Euroopa Parlament ja nõukogu on jõudnud poliitilisele kokkuleppele komisjoni ettepaneku suhtes, mis hõlbustab õiguskaitseasutuste piiriülest juurdepääsu finantsteabele. 2018-2019i poliitiliseks prioriteediks võimaldavad uued meetmed politseile kiiresti juurdepääsu olulisele finantsteabele kriminaaluurimise jaoks, suurendades ELi reageeringut terrorismile ja muudele tõsistele […]

Jätka lugemist

#USEuropeanCommand võõrustab #SHAPE töötajate läbirääkimisi

#USEuropeanCommand võõrustab #SHAPE töötajate läbirääkimisi

| Veebruar 8, 2019

Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse (EUCOM) ja Euroopa Liidu peamiste peakorterite (SHAPE) kõrgemad juhid kohtusid sel nädalal EUCOMi peakorteris, et arutada kahe peamise vastastikuse huvi võtmega seotud küsimusi, pidades silmas pidevat pühendumust vastastikuse mõistmise ja läbipaistvuse suurendamiseks. Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse ja […] juhataja kindral Curtis Scaparrotti haldaja

Jätka lugemist

#JuniperFalcon2019 algab

#JuniperFalcon2019 algab

| Veebruar 8, 2019

USA Euroopa väejuhatus (USEUCOM) ja Iisraeli kaitsevägi (IDF) korraldavad veebruaris 2019-7i kahepoolset treeningut Juniper Falcon 14. Harjutuse eesmärk on suurendada meie riikide sõjaväelaste koostalitlusvõimet ja tagada, et meie mehed ja naised oleksid valmis ja valmis mis tahes situatsiooniks, eriti ballistiliste rakettide kaitseks ja kriisidele reageerimiseks. […]

Jätka lugemist