RSSKaitseväe

#Tempest - Suurbritannia investeerib 2i kaudu uuele hävitusjõu programmile 2025 miljardi naela

#Tempest - Suurbritannia investeerib 2i kaudu uuele hävitusjõu programmile 2025 miljardi naela

| Juuli 17, 2018

Suurbritannia investeerib 2i miljardisse 2025 miljardisse, et arendada välja hävituslennuk, mida nimetatakse Tempestiks (pilt), mida võiks kasutada pilootide või purjetajatena, teatas oma kaitseminister esmaspäeval (16 juuli), avastades uue salakavalu sõjalaager, kirjutab Andrea Shalal. Gavin Williamson ütles, et programmi eesmärk on tagada Suurbritannia jätkuv [...]

Jätka lugemist

Arestitud # Terrorismi vahendid, mida kasutatakse kurjategijate vastu

Arestitud # Terrorismi vahendid, mida kasutatakse kurjategijate vastu

| Juuli 11, 2018

Kaks uut ELi eeskirjade komplekti ühendavad terroristide käesid ja piiravad nende juurdepääsu rünnakute korraldamisele Euroopas. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon on andnud liikmesriikidele esialgse kokkuleppega parema ühtse ELi rahapesuga seotud eeskirjade ja [...]

Jätka lugemist

Tõhustatud ELi reeglid #MoneyLaunderingi ja võitluse # terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks

Tõhustatud ELi reeglid #MoneyLaunderingi ja võitluse # terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks

| Juuli 11, 2018

5 rahapesuvastane direktiiv on jõustunud pärast selle avaldamist ELi ametlikus väljaandes. Komisjoni poolt juulis 2016i pakutud ettepanekus pakutakse uusi eeskirju ettevõtete reaalset omanike läbipaistvuse suurendamiseks ja terrorismi rahastamise riskide vähendamiseks. Õigus, tarbijad ja sooline võrdõiguslikkus volinik Věra Jourová ütles: "See on veel üks oluline [...]

Jätka lugemist

Sõjaväe otsinguteed

Sõjaväe otsinguteed

| Juuli 8, 2018

Kui NATO juhid kogunevad Brüsseli tippkohtumisel, uurib keskkonnateadlane Lesley McCarthy, kuidas Euroopa ohustab Donald Trumpi ähvardusi ja nõudmisi. Integreeritud Euroopa armee rääkimine on olnud peaaegu kümne aasta jooksul, kuid president Trumpi avaldused nii enne kui ka pärast tema valimist on [...]

Jätka lugemist

EPP fraktsioon esitab põhjalikud ettepanekud ELi #AntiTerrorInfrastructure parandamiseks

EPP fraktsioon esitab põhjalikud ettepanekud ELi #AntiTerrorInfrastructure parandamiseks

| Juuli 6, 2018

Terrorismi üle kogu Euroopa saab lahendada ainult radikaliseerumise vältimise, koostöö, andmevahetuse ja terroristide ohvrite tugeva toetamise ärahoidmisega. Selliste prioriteetide konkreetsed ettepanekud on esitatud enam kui 140i soovitustes, mis on esitatud Euroopa Parlamendi terrorismi erikomitee aruandes, mille esitas Euroopa Parlamendi liige Monika Hohlmeier, [...]

Jätka lugemist

Esimene #EUDefenceIndustryFund, et rahastada võimete ühist arendamist

Esimene #EUDefenceIndustryFund, et rahastada võimete ühist arendamist

| Juuli 5, 2018

Parlamendisaadikud kinnitasid esimest korda Euroopa Liidu kaitsetööstuse uuendustegevuse edendamise programmi, sealhulgas küberjulgeoleku teemal teisipäeval. 500-2019 2020 miljoni eelarvega aitab uus Euroopa kaitsetööstuse arenguprogramm (EDIDP) uute ja täiustatud toodete ja tehnoloogiate arendamise rahastamiseks, et [...]

Jätka lugemist

Euroopa VKEd "kaotavad, kui #PrivacyShield kaotatakse"

Euroopa VKEd "kaotavad, kui #PrivacyShield kaotatakse"

| Juuni 13, 2018

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võttis vastu omaalgatusliku aruande 11i juuni kohta, milles mõistis ELi ja USA eraelu puutumatuse kaitset ebamõistlikult ja ebakindlalt. Fraktsiooni EPP fraktsiooni teema pressiesindaja Axel Voss märkis: "EPP fraktsioon nõudis resolutsioonis sisalduvate kriitiliste punktide üle läbirääkimiste pidamiseks rohkem aega, eriti neid, kes kutsusid [...]

Jätka lugemist