RSSKuritegevus

#Europol loob uue töögrupi inimkaubanduse vastu võitlemiseks

#Europol loob uue töögrupi inimkaubanduse vastu võitlemiseks

| Juuli 2, 2019

Juulis 2 käivitati Europolis ühine kontaktgrupp rändajate salakaubavedu ja inimkaubandus (JLT-MS). See uus operatiivplatvorm võimaldab kõikide ELi liikmesriikide kontaktametnikel tõhustada võitlust kuritegelike võrgustike pideva kohandamise vastu. Uuendamine kõige ohtlikumate rühmade lahendamiseks Uus töökond, […]

Jätka lugemist

#Europol - 13 arreteeriti noorte naiste seksuaalse ärakasutamise eest Prantsuse-Rumeenia operatsioonis

#Europol - 13 arreteeriti noorte naiste seksuaalse ärakasutamise eest Prantsuse-Rumeenia operatsioonis

| Juuni 18, 2019

Suuremahuline ühine uurimine, mida juhib Prantsuse Gendarmerie Nationale koostöös Rumeenia DIICOTiga (organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraat) ning mida toetab Europol ja Eurojust, on toonud kaasa rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse hävitamise. noorte rumeenia naiste kaubitsemisega Prantsusmaale […]

Jätka lugemist

Praegu kehtivad kogu ELis uued reeglid ja tagatised

Praegu kehtivad kogu ELis uued reeglid ja tagatised

| Juuni 13, 2019

Nüüd kehtib direktiiv laste erikaitsemeetmete kohta. See on viimane kuues ELi direktiivis, millega tagatakse inimeste õigused kogu ELis, täites kõik õigused. Lisaks nendele uutele lastega seotud õigustele hakkas 5i direktiivis kehtima õigusabi kättesaadavust tagav direktiiv. See ELi pakett […]

Jätka lugemist

#OperationalTaskForce viib ühe Euroopa kõige viljakamate kuritegelike rühmituste lammutamiseni

#OperationalTaskForce viib ühe Euroopa kõige viljakamate kuritegelike rühmituste lammutamiseni

| Võib 22 2019

Kõrgelt professionaalne ja ohtlik rahvusvaheline organiseeritud kuritegevuse rühm lammutati eelmisel nädalal pärast keerulist uurimist, mis viidi läbi Europoli ühisoperatiivse töörühma raames Leedu Kriminaalpolitsei büroo, Briti HM-i tulude ja tolli, Poola politsei ja Poola politsei vahel. Keskne juurdlusbüroo, Eesti Keskkriminaalpolitsei […]

Jätka lugemist

#Turvalisus - Euroopa Komisjon tervitab uue Euroopa karistusregistrite infosüsteemi lõplikku vastuvõtmist süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta

#Turvalisus - Euroopa Komisjon tervitab uue Euroopa karistusregistrite infosüsteemi lõplikku vastuvõtmist süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta

| Aprill 12, 2019

Nõukogu on andnud lõpliku heakskiidu komisjoni ettepanekule luua Euroopa karistusregistrite infosüsteem süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta. Selle kesksüsteemi eesmärk on parandada karistusregistri andmete vahetamist süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta olemasoleva Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kaudu. Õigus, tarbijad ja sooline võrdõiguslikkus […]

Jätka lugemist

Parlament kritiseerib nõukogu poolt „rahapuudusevastase musta nimekirja” tagasilükkamist

Parlament kritiseerib nõukogu poolt „rahapuudusevastase musta nimekirja” tagasilükkamist

| Märtsil 18, 2019

Parlamendiliikmed väljendasid eelmisel nädalal muret, et liikmesriigid on rikkunud komisjoni kavatsust paigutada uued riigid ELi rahapesuvastasesse musta nimekirja. Resolutsioon võeti vastu käte näitamisega, millel oli valdav enamus. Vastuvõetud resolutsioon on üks nädal pärast seda, kui liikmesriigid keeldusid 23i riikide lisamisest uuendatud musta nimekirja. Need riigid olid […]

Jätka lugemist

Kohustage # kuritegevust ELis ja kõik ELi asutused teavad

Kohustage # kuritegevust ELis ja kõik ELi asutused teavad

| Märtsil 13, 2019

Kõik kurjategijad ja need, kes mõtlevad kuriteo toimepanemisele Euroopa Liidus, peaksid olema teadlikud sellest, et kõigi ELi liikmesriikide ametiasutustel on nüüd kogu nende kohta asjakohane teave, alates isiklikest andmetest, nagu nimi ja aadress, biomeetrilistele andmetele, nagu näiteks sõrmejäljed ja näo pildid. See on nüüd […]

Jätka lugemist