Ühenda meile

Euroopa Parlament

30 aastat ELi ühtset turgu: eelised ja väljakutsed

JAGA:

avaldatud

on

Viimase 30 aasta jooksul on ühtne turg toonud eurooplastele ühtsust ja võimalusi. Parlamendiliikmed usuvad, et seda tuleb praegustele väljakutsetele vastamiseks veelgi kohandada, Majandus.

Jaanuari keskel toimuval täiskogu istungjärgul vaatleb Euroopa Parlament, kuidas ühtne turg on muutnud Euroopat pärast selle käivitamist 1993. aastal ja mida tuleks veel teha, et selle potentsiaali täielikult ära kasutada.

Ühtne turg: Euroopa ühendamine

EL-i integratsiooni üks nurgakividest on ühtne turg, mis võimaldab kaupadel, teenustel, kapitalil ja inimestel liikuda kogu blokis sama vabalt kui ühe riigi piires.

See hõlmab nii ELi riike kui ka kolmandaid riike: Island, Liechtenstein ja Norra osalevad Euroopa Majanduspiirkonna kaudu, mille nad on ELiga loonud, samas kui Šveits on sõlminud ELiga rea ​​kahepoolseid lepinguid, mis annavad riigile osalise juurdepääsu ühtsele lepingule. turul.

Infograafikul on kujutatud ühtse turu osaks olevate ELi ja ELi mittekuuluvate riikide kaarti ning selgitatud, et ühtne turg tagab kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumise.
Ühtse turu osaks olevate ELi ja ELi mittekuuluvate riikide kaart 

Ühtse turu eelised

Standardite ühtlustamine ja vastastikune tunnustamine võimaldavad ettevõtetel müüa oma tooteid enam kui 450 miljonilisele turule.

Takistuste kõrvaldamine on toonud kaasa ELi-sisese kaubavahetuse olulise kasvu. Kui 671. aastal ulatus kaupade eksport teistesse ELi riikidesse 1993 miljardi euroni, siis 3.4. aastal kasvas see enam kui 2021 triljoni euroni.

reklaam

Ühtne turg on aidanud muuta ELi üheks võimsamaks kaubandusblokiks maailmas, mis on samaväärne teiste ülemaailmsete kaubandusjõududega, nagu USA ja Hiina.

ELi kodanikud saavad kasu kõrgetest tooteohutusstandarditest ning saavad õppida, elada, töötada ja pensionile jääda mis tahes ELi riigis.

Edasine tee ühtse turu suunas

Kolmkümmend aastat pärast selle käivitamist on ühtne turg endiselt pooleli. EL püüab vabaneda allesjäänud vaba liikumise takistustest ja kohandada turgu uutele arengutele, nagu digitaalne ümberkujundamine ja üleminek vähem süsinikdioksiidiheitele ja säästvamale majandusele.

Euroopa Parlament võttis vastu digitaalturu seaduse ja digiteenuste seaduse aastal 2022, millega kehtestatakse kogu ELis digitaalsetele platvormidele ühtsed nõuded, et luua turvalisem, õiglasem ja läbipaistvam veebikeskkond.

Saadikud nõuavad a õigus tooteid parandada, kuna tarbijate raskused asjade parandamisel tähendavad aina kasvavaid jäätmemägesid.

Parlament sooviks ka, et ühtne turg muutuks vastupidavamaks sellistele kriisidele nagu Covid-19 pandeemia, mis võib põhjustada ajutisi häireid kaupade või inimeste vabas liikumises.

Aastal avaldus ühtse turu 30. aastapäeva puhul, Anna Cavazzini Parlamendi siseturukomisjoni esimees (Rohelised/EFA, Saksamaa) kutsus üles astuma edasisi samme ühtse turu aluseks olevate eeskirjade väljatöötamiseks.

„Ühtne turg peab saama vahendiks meie poliitiliste eesmärkide ja väärtuste elluviimiseks alates kliimakriisiga võitlemisest kuni meie demokraatia kaitsmiseni veebis. Kõrged tarbija-, sotsiaalsed ja keskkonnastandardid muudavad meie turu nii atraktiivseks kogu maailmas. Ettevõtted saavad kasu Euroopa standarditest, millest saab ülemaailmne mõõdupuu," ütles Cavazzini.

2023. aasta jaanuaris Strasbourgis toimuval plenaaristungil arutavad saadikud Euroopa Komisjoni ja nõukogu esindajatega ühtse turuga seotud probleeme ning hääletavad parlamendi seisukohti visandava resolutsiooni üle.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid