Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Komisjon tervitab Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni pakti heakskiitmist ning Euroopa teadusruumi tulevast juhtimist

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Liidu Nõukogu on vastu võtnud a Soovitus "Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni pakt" (T&I pakt), samuti selle järeldused tulevase juhtimise kohta Euroopa teadusruum. Teadus- ja innovatsioonipakt määratleb Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni ühised väärtused ja põhimõtted, nagu teadusuuringute vabadus ning teadlaste ja teadmiste vaba liikumine. Samuti tuuakse välja 16 jagatud prioriteetset ühistegevuse valdkonda, mis ulatuvad edendamisest avatud teadus teadmiste ja andmete kiiremaks jagamiseks, Euroopa Liidu teadusliku juhtpositsiooni ja tipptaseme tugevdamiseks, kaasates kõik Euroopa piirkonnad ja kodanikud.

Samal ajal sisaldavad nõukogu järeldused esimest Euroopa teadusruumi poliitika kava, milles sätestatakse 20 vabatahtlikku meedet järgmiseks kolmeks aastaks. Nende meetmete hulka kuuluvad atraktiivse ja jätkusuutliku teadlaskarjääri edendamine, teaduse kodanikele lähemale toomine ja kogu ELi hõlmava tipptasemele juurdepääsu parandamine. Pakt ja järeldused sätestavad koos uue visiooni ja prioriteedid, kinnitavad ELi ja liikmesriikide seotust Euroopa teadusruumiga ning loovad selle juhtimiseks uue struktuuri. Need tähistavad olulist verstaposti uue Euroopa teadus- ja innovatsiooniruumi loomisel. Lisateavet leiate siit Pressiteade.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid