Ühenda meile

Euroopa Investeerimispank

Kris Peeters nimetati Euroopa Investeerimispanga uueks asepresidendiks

avaldatud

on

Kris Peeters on nimetatud Euroopa Investeerimispanga (EIP) asepresidendiks ja halduskomitee liikmeks. Ta asub oma ülesandeid täitma täna, olles Beneluxi koht EIP juhtimiskomitees.

EIP juhatajate nõukogu nimetas Belgia Kuningriigi valitsuse ettepanekul ja EIP aktsionäride valimisringkonna nõusolekul Belgia kodaniku hr Peetersi jagama Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Hollandi Kuningriigiga.

EIP-ga liitumisel Kris Peeters märkis: "Mul on suur au ühineda Euroopa Investeerimispangaga, ELi pangaga, eriti hetkel, kui pank kiirendab oma jõupingutusi kliimamuutuste leevendamisel. On selge, et see tegevus on selleks, et jääda ja ma ootan, et saaksin midagi muuta ELi kliimapanga eesotsas oleva meeskonnaga. Seda tehes pööran erilist tähelepanu liikuvusele, valdkonnale, kus meid ootavad ees olulised ja uuenduslikud muudatused, jälgides samal ajal tähelepanelikult ka julgeolekut ja kaitset ning operatsioone ASEANi riikides. Samuti on mul hea meel, et saan anda oma panuse panga taastamispüüdlustesse, lahendades kogu Euroopas COVID-19 pandeemia majanduslangust."

Kuni asepresidendi ametisse nimetamiseni töötas hr Peeters Euroopa Parlamendi liikmena alates 2019. aastast. Hr Peetersil on pikaajaline poliitiline karjäär, alustades 2004. aastast, kui temast sai Flaami avalike tööde, energeetika, keskkonna ja looduse minister. Seejärel oli ta aastatel 2007–2014 Flandria ministriks presidendiks ning oli peaminister Charles Micheli Belgia föderaalvalitsuse asepeaminister ning majandus- ja tööhõiveminister (2014–2019). Enne oma poliitilist karjääri oli hr Peeters juhtiv roll füüsilisest isikust ettevõtjate ja VKEde liidus UNIZO (1991-2004). Hr Peeters õppis Antwerpeni ülikoolis filosoofiat ja õigusteadust ning omandas Ghentis Vlericki ärikoolis maksustamise ja raamatupidamise kraadi.

Korralduskomitee on EIP alaline kollegiaalne täitevorgan, mis koosneb presidendist ja kaheksast asepresidendist. Juhtkomitee liikmed nimetab kuratoorium - 27i ELi liikmesriikide majandus- ja rahandusministrid.

EIP presidendi Werner Hoyeri juhtimisel jälgib korralduskomitee ühiselt EIP igapäevast tegevust, samuti direktorite nõukogu otsuste ettevalmistamist ja nende rakendamise tagamist, eelkõige laenu- ja laenutehingute osas.

Taustainfo:

. Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pikaajaline laenuasutus, mis kuulub selle liikmesriikidele. See teeb pikaajaliste vahendite kättesaadavaks usaldusväärseteks investeeringuteks, et aidata kaasa ELi poliitiliste eesmärkide saavutamisele.

 

Jätka lugemist

äri

Madridi linnavalitsus haavatavatele inimestele teenuste parandamise osas

avaldatud

on

Euroopa Investeerimispanga Advisory Hub, mida rahastavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank (EIP), annab Madridi linnavalitsusele nõu projektis, mille eesmärk on parandada ajutistes majutuskohtades elavate haavatavate inimeste abistamist. EIP eksperdid esitavad Madridi linnavalitsusele teostatavusuuringu sotsiaalse mõjuga võlakirja käivitamise kohta, mis on uuenduslik rahastamislahendus, mille eesmärk on võimaldada haavatavatel rühmadel iseseisvuda.

Asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Investeerimiskava nõuandekeskus on osutunud võtmevahendiks investeerimisprojektide elluviimisel. Tänu pakutavale tehnilisele abile saab Madridi omavalitsus anda kodututele vajaliku abikäe uute võimaluste kasutamiseks ja oma olukorra muutmiseks. Euroopa Komisjon toetab uhkusega seda sotsiaalset projekti, mis võib paljude inimeste elule tohutult muuta. "

Rohkem teavet võib leida Pressiteade.

Jätka lugemist

äri

#InvestmentPlan toetab # esimest Rootsis omatehtud patareide tootmistehast

avaldatud

on

Euroopa Investeerimispank (EIP) investeerib 350 miljonit dollarit (umbes 300 miljonit eurot), et toetada Põhja-Rootsis asuva Euroopa esimese kodumaise liitiumioonaku patareielementide gigakombinaadi Northvolt Ett rahastamist. Piirkonna puhas elektribaas võimaldab Northvoltil oma tootmisprotsessides kasutada 100% taastuvenergiat. Rahastamist toetab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mis on Euroopa investeerimiskava põhisammas.

Euroopa patareide liidu asepresident Maroš Šefčovič ütles: „EIP ja komisjon on ELi patareide liidu strateegilised partnerid, tehes tihedat koostööd tööstuse ja liikmesriikidega, et viia Euroopa kindlale teele globaalse juhtpositsiooni suunas selles strateegilises sektoris. Northvolt on olnud meie esisõitjate seas, kes kavatseb ehitada Euroopa esimese kodumaise Gigafactory, mis on mõeldud minimaalse süsinikujäljega liitiumioonakude jaoks. Toetades seda tipptasemel projekti, kinnitame ka oma otsustavust suurendada Euroopa vastupanuvõimet ja strateegilist autonoomiat peamistes tööstusharudes ja tehnoloogiates. "

Pressiteade on saadaval siin.  projektid ja kokkulepped Investeerimiskava alusel rahastamiseks heaks kiidetud investeeringute abil loodetakse mobiliseerida 514 miljardit eurot, millest 14.3 miljardit eurot tuleb Rootsis. 

Jätka lugemist

Austria

Investeerimiskava toetab #CleanEnergyProjects Hispaanias ja Austrias  

avaldatud

on

Euroopa Investeerimispank (EIP) rahastab kahte puhta energia projekti: a päikeseenergia taim Hispaanias ja kaks tuuleparki Austrias. Mõlemat finantseerimistehingut toetab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond. Esimene on 43.5 miljoni euro suurune leping Andaluusia suurima fotoelektrilise päikeseenergiajaama Cabrera 200 MWp ehitamiseks ja käitamiseks.

Tehas pakub piisavalt puhast energiat, et varustada aastas ligi 145,000 350 majapidamist ja luua ehitusetapil 63 töökohta. Teine on 43.6 miljoni euro suurune rahastus kahe uue tuulepargi (Prinzendorf III ja Powi V) ehitamiseks ja käitamiseks Austrias koguvõimsusega umbes XNUMX MW.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: "Investeerimine taastuvenergiasse on ülitähtis, et saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid ja saavutada 2050. aastaks kliima neutraalsus. See uus ELi toetusteade toob täna puhta energia veel tuhandetele Hispaania ja Austria majapidamistele."

Alates 2020. aasta maist on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond mobiliseerinud 486 miljardit eurot investeeringuid kogu ELis, sealhulgas 54.8 miljardit eurot Hispaanias ja 59.8 miljardit eurot Austrias ning toetanud 1.2 miljonit idufirmat ning väikest ja keskmise suurusega ettevõtet.

Jätka lugemist
reklaam

puperdama

Facebook

Trendid