Ühenda meile

Digitaalne majandus

Euroopa digitaalne identiteet: lihtne veebijuurdepääs põhiteenustele 

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa digitaalse identiteedi – ELi kodanike isikliku digitaalse rahakoti – eeskirjad muudavad inimeste juurdepääsu avalikele teenustele ja veebitehingute tegemise lihtsamaks, Ühiskond.

Alates COVID-19 pandeemia algusest on rohkem avalikke ja erateenuseid muutunud digitaalseks. Selleks on vaja turvalisi ja töökindlaid digitaalseid identifitseerimissüsteeme. Märtsi keskel toimuval täiskogu istungil võtab Euroopa Parlament vastu oma seisukoha Euroopa digitaalse identiteedi raamistiku kavandatud ajakohastamine.

Uuri lähemalt digitaalse muundamise, üks ELi prioriteete.

Mis on Euroopa digitaalne identiteet?

Euroopa digitaalne identiteet (eID) võimaldab riiklike elektrooniliste identifitseerimisskeemide vastastikust tunnustamist piiriüleselt. See võimaldab ELi kodanikel end veebis tuvastada ja autentida, ilma et nad peaksid pöörduma kommertspakkujate poole. Samuti võimaldab see inimestel oma riikliku elektroonilise isikutunnistuse abil pääseda juurde võrguteenustele teistest ELi riikidest.

Millised on Euroopa digitaalse identiteedi eelised?

Euroopa digitaalset identiteeti saab kasutada:

reklaam
  • Avalikud teenused nagu sünnitunnistuste, arstitõendite küsimine, aadressimuutusest teatamine
  • Pangakonto avamine
  • Maksudeklaratsioonide esitamine
  • Kandideerimine ülikooli oma riigis või mõnes teises ELi riigis
  • Arstiretsepti säilitamine, mida saab kasutada kõikjal Euroopas
  • Oma vanuse tõestamine
  • Auto rentimine digitaalse juhiloaga
  • Hotelli registreerimine
Täiustatud reeglid

2014 Elektroonilise identifitseerimise, autentimise ja usaldusteenuste (eIDAS) määrus nõudis ELi riikidelt elektroonilise identifitseerimise riiklike skeemide loomist, mis vastavad teatud tehnilistele ja turvastandarditele. Seejärel ühendatakse need riiklikud skeemid, võimaldades inimestel kasutada oma riiklikku elektroonilist isikutunnistust võrguteenustele juurdepääsuks teistes ELi riikides.

2021. aastal esitas Euroopa Komisjon a eIDASe raamistikule tuginev ettepanek, mille eesmärk on võimaldada 80. aastaks vähemalt 2030%-l inimestest kasutada digitaalset identiteeti, et pääseda juurde peamistele avalikele teenustele üle ELi piiride.

Kavandatud uuenduse aruanne, mis oli vastu võetud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomitee poolt, rõhutab, kui oluline on tagada, et riiklikud süsteemid töötaksid omavahel, oleksid lihtsalt kasutatavad ja et inimestel oleks kontroll oma isikuandmete üle.

Vaadake rohkem ELi meetmeid digitaalmajanduse edendamiseks

Euroopa digitaalne identiteet 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid