Ühenda meile

Digitaalne majandus

Digitaallepingud: rakenduvad ELi eeskirjad digitaalse sisu ja kaupade müügi kohta

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

1. jaanuaril jõustusid uued EL-i eeskirjad digitaalne sisu ning kaupade müük avaldusesse sisestatud. Tarbijatel ja ettevõtjatel on nüüdsest lihtsam osta ja müüa digitaalset sisu, digitaalseid teenuseid ja kaupu ning nutikaid kaupu kogu ELis. Justiitsvolinik Didier Reynders ütles: „2022. aasta algab ELi tarbijate ja ettevõtete jaoks väga positiivselt. ELi tarbijatel on nüüd samad õigused digitaalse sisu, digiteenuste või nutitoodete probleemide või puuduste korral nagu mis tahes muude kaupade puhul, olenemata sellest, kust nad neid kaupu ja teenuseid ELis ostsid. Meie ühtlustatud eeskirjad mitte ainult ei tugevda tarbijate õigusi, vaid julgustavad ka ettevõtteid müüma oma kaupu ja teenuseid kogu ELis, tagades õiguskindluse. See aitab tarbijatel miljonites igapäevaste tehingute tegemisel. Kutsun liikmesriike, kes ei ole uusi eeskirju veel üle võtnud, seda viivitamata tegema.

Digitaalseid lepinguid käsitlevate uute eeskirjadega on tarbijad kaitstud, kui digitaalne sisu (nt allalaaditud muusika või tarkvara) ja digiteenused on vigased. Neil on seaduslik õigus lahendusele, näiteks hinna alandamine või leping lõpetada ja raha tagasi saada. Kaupade müügidirektiiv tagab tarbijatele samasuguse kaitse taseme, kui nad ostavad internetist kogu EList või poest oste, ning hõlmab kõiki kaupu, sealhulgas digitaalsete komponentidega kaupu (nt nutikülmik). Uutes eeskirjades säilitatakse kaheaastane minimaalne garantiiaeg alates hetkest, mil tarbija kauba kätte saab, ja nähakse ette üheaastane periood vastupidiseks tõendamiskohustuseks tarbija kasuks. Praktikas tähendab see, et esimesel aastal peab müüja tõendama, et kaup ei olnud algusest peale vigane.

Enamik liikmesriike on täielikult üle võtnud nii digitaalse sisu direktiivi kui ka kaupade müügi direktiivi. Komisjon jälgib tähelepanelikult ülevõtmist ülejäänud liikmesriikides. Tegelikult on juba käimas mitu rikkumismenetlust nende liikmesriikide vastu, kes ei ole veel oma ülevõtmismeetmetest teatanud. Lisateavet leiate lehtedelt digitaalsete lepingute reeglid ja Faktileht.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid