Ühenda meile

Copyright õigusaktid

Autoriõiguste kaitse on muutunud tundlikuks teemaks kogu maailmas

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Kasvav globaliseerumine ja tehnoloogia kiire levik on toonud kaasa kasvava vajaduse kaitsta autoriõigusi.

Üha rohkem organisatsioone langeb rünnete ja kokkupuudete ohvriteks ning 2023. aastal oli andmetega seotud rikkumise keskmine maksumus kõigi aegade kõrgeim 4.45 miljonit dollarit – see on 2.3% rohkem kui eelmisel aastal ja 15.3% rohkem kui 2020. aastal.

Kuid tähelepanu keskpunktis ei ole ainult autoriõiguste rikkumine – seda teevad ka reguleerivad ja järelevalvet teostavad ametiasutused.

Võtame näiteks Gruusia.

Alates 2019. aastast on Gruusia valitsus püüdnud ajakohastada oma autoriõiguse eeskirju, et viia need kooskõlla rahvusvaheliste standardite ja tavadega. Sel eesmärgil on vastu võetud uusi õigusakte, kuid seda on takistanud mitmest tegurist tingitud viivitused.

Nende hulka kuuluvad Covid, sõda Ukrainas ja ka rahvusvaheliste organisatsioonide tajutav lobitöö.

Organisatsioon, mis riigis autoriõigusi jälgib, on Gruusia Autoriõiguse Ühing (GCA).

reklaam

Mõned väidavad, et riigis kehtivad autoriõiguse õigusaktid ei vasta tänapäevastele standarditele ja ka seda, et valitsuse seaduseelnõu enda ebaselgus on toonud kaasa erinevaid tõlgendusprobleeme, mis on toonud kaasa probleeme tööstuses.

Kavandatav eelnõu põhineb kolmel aluspõhimõttel: läbipaistvus, hea valitsemistava ja vastutus.

Muudatuste pakett valmis erinevate organite, sh Georgia riikliku intellektuaalomandi keskuse ehk Sakpatenti toel; Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi äriõiguse arendamise programm (CLDP) ja majandusjuhtimise programm ning Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Arenguagentuuri (USAID) ja Euroopa Liidu majandusjulgeoleku programm.

Arvatakse, et eelnõud toetavad paljud Gruusia autorid ja heliloojad, kuigi väidetavalt on sajad loojad GCA-st lahkunud pikaajalise konflikti tõttu, kuna väidetavalt on rikutud nende seaduslikke õigusi. Samuti on väidetud, et autoritasud on jäänud maksmata ja need, kes on jäänud GCA liikmeteks, on selliste küsimuste üle protestinud.

Probleemi nähakse kahekordsena: esiteks süüdistatakse CGA-d püüdluses "säilitada oma võimubaasi" ja teiseks on seadusandluse kehtestamine viibinud.

Nüüd on autoriõiguste reformi okkalise küsimuse pärast puhkenud sõnasõda.

Ühel pool on need, kes nõuavad kiireloomulisi muutusi ja toetavad seadusandlust, teiselt poolt aga on autorite katusesindusorgan. See ei ole seadusandlusega rahul ja on kutsunud üles ümber mõtlema.

Osa ühingust lahkunute allkirjaga kirjas seisab, et „seaduse muutmise protsess on veninud juba aastaid. Oleme nõus, et seda ei saa pidada rahvusvaheliseks parimaks tavaks.

Selles öeldakse, et nad toetavad täielikult kavandatava seaduseelnõu "põhieesmärki", milleks on "viia Gruusia õigusaktid kooskõlla rahvusvaheliste ja ELi normidega".

Kirjas öeldakse, et "USA mainekad üksused nagu USAID ja CLDP" on aktiivselt kaasatud eelnõu ettevalmistamisse koos Gruusia seadusandjate, autorite, valdkonna kohalike ja välisekspertidega.

Eelnõus öeldakse, et see on mitme organisatsiooniga ühise, pika ja viljaka koostöö tulemus.

Kirjas öeldakse: "Me ei aktsepteeri sekkumist, mis takistaks püstitatud eesmärkide saavutamist ja mis ei kajastaks mingil viisil ELi parimaid tavasid ja rahvusvahelisi norme."

"Me kavatseme kindlalt kaitsta Gruusia autorite huve."

Autoreid ja loojaid koondav katusorgan on aga kutsunud üles kavandatavaid õigusakte muutma või tühistama.

CISAC – Rahvusvaheline autorite ja heliloojate ühingute konföderatsioon – ja teised on esitanud seadusandlusele vastuväiteid.

Kolme organisatsiooni kirjas, mida see veebisait näeb, öeldakse, et "on tungiv vajadus võtta tagasi Gruusia autoriõiguse seaduse muudatusettepanekute eelnõu".

30. mai kirjale kirjutasid alla CISAC, IFFRO (Rahvusvaheline Reprodutseerimisõiguste Organisatsioonide Föderatsioon) ja SCAPR (esinejate õiguste kollektiivse haldamise seltside nõukogu).

See saadeti Gruusia parlamendi kultuurikomisjoni esimehele Eliso Bolkvadzele.

Seal on kirjas: "Meie kolm organisatsiooni toetaksid kõiki seadusandlikke algatusi, mille eesmärk on töötada välja rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja parimate tavadega kooskõlas olevad lahendused, et parandada autoriõiguste kollektiivse haldamise süsteemi Gruusias."

See lisab: "Kuid meie analüüs on tuvastanud mitmeid puudujääke, puudujääke ja ebakõlasid, mis viiksid seaduseelnõu rahvusvahelise õiguse ja tavadega kõrvale. Selle tulemusena nõrgestaks eelnõu olemasolevat õiguste kollektiivse haldamise süsteemi, selle asemel et seda tugevdada. Seega oleks see kahjulik nii kohalikele kui ka välismaistele õiguste valdajatele, kelle teoseid riigis kasutatakse ja kelle elatis sõltub Gruusia kollektiivse haldamise süsteemi heast toimimisest.

Selles öeldakse: "Seetõttu on meie ülemaailmne liikmeskond praegusele seaduseelnõule tugevalt vastu ja soovitab alustada uut konsultatsiooniprotsessi, mis annab kohalikele ja rahvusvahelistele sidusrühmadele võimaluse eelnõu korralikult arutada ja sillutab teed uue eelnõu koostamiseks."

Gruusia oli esimene endistest liiduvabariikidest, kes lõi 1992. aastal riikliku patenditeenistuse "Sakpatenti".

Kõik peamised intellektuaalomandi valdkonnad on nüüd täielikult Sakpatenti mandaadi alla koondatud, alates tööstusomandist kuni autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigusteni.

Gruusia riiklik intellektuaalomandi keskus on valitsusasutus, mis määrab intellektuaalomandi valdkonna poliitika.

18. mail 2023 avaldas ta aruande GCA ja auditi tulemuste kohta.

Sellel veebisaidil nähtud aruande kohaselt leiti teatavaid "puudujääke". Auditiaruanne, mis on umbes 140 lehekülge, "korratab vajadust õigeaegsete ja tõhusate meetmete järele autorite omandiõiguste kaitsmiseks".

See jätkab: „Praegusel etapil on eriti oluline täita lüngad kehtivates autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivse haldamise seadusandluses. Selleks on koostöös CLDP, USAIDi, välisekspertide ja Gruusia parlamendi kultuurikomisjoniga koostatud seadusmuudatuste pakett, mis on lähiajal kavas parlamendis läbi vaadata.

Keegi GCA-st ega CISACist ei olnud kohe ametliku kommentaari saamiseks saadaval, kuid arvatakse, et mõlemad lükkavad kõik väited tugevalt ja jõuliselt ümber.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid