Ühenda meile

Ajaveeb

Rändlus: EMSK nõuab kogu ELis ühtse tariifipiirkonna kehtestamist

avaldatud

on

Inimesed peaksid oma mobiiltelefoni kasutamisel kõikjal ELis nautima kohalikku tariifi, ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) hiljuti vastu võetud arvamuses ELi rändlusreeglite kavandatud muutmise kohta.

A ühtse tariifi tsoon, pakkudes kõnesid ja andmeside tarbimist kohalike hindadega kõigile inimestele, kellel on Euroopas telefoni liitumisleping, sama kiiruse ja juurdepääsuga infrastruktuurile, olenemata sellest, millisesse riiki helistatakse või helistatakse: EMSK arvates on see eesmärk, EL peaks rändlusteenuste reguleerimisega tegelema.

Komitee tervitab Euroopa Komisjoni väljapakutud rändlusmääruse ja selle eesmärkide läbivaatamist positiivse sammuna õiges suunas, kuid komitee leiab, et tuleks seada julgem eesmärk.

"Komisjoni ettepaneku idee seisneb selles, et rändlusteenuseid tuleks osutada samadel tingimustel kui kodus, ilma juurdepääsupiiranguteta. See on hea ettepanek," ütles Christophe Lefèvre, EMSK juuli täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuse raportöör. "Usume siiski, et peaksime ületama tingimusi ja tagama, et inimesed Euroopas ei peaks välismaale minnes mobiilside eest rohkem maksma."

Komitee rõhutab ka, et ei piisa sellest, kui sätestada, et kui sarnane kvaliteet või kiirus on saadaval mõne teise liikmesriigi võrgus, ei peaks kodumaine operaator tahtlikult pakkuma madalama kvaliteediga rändlusteenust. See tähendab näiteks, et kui tarbijal on kodus 4G-ühenduvus, ei tohiks tal rändluse ajal 3G-d olla, kui 4G on saadaval riigis, kuhu ta reisib.

Osa probleemist on kehv kohalik infrastruktuur. Piiramatu juurdepääsu tagamiseks uusimatele põlvkondadele ja võrgutehnoloogiatele peaks EL olema valmis ka selleks investeerida infrastruktuuri täita olemasolevad lüngad ja tagada, etvalged laigud"ehk piirkonnad, kus lairiba Interneti leviala on ebapiisav, paljud neist asuvad teadaolevalt maapiirkondades ning tõrjuvad potentsiaalseid elanikke ja ettevõtteid. EL peaks samuti kehtestama miinimumnõuded operaatorid peaksid järk-järgult kohtuma, et tarbijad saaksid neid teenuseid täielikult kasutada.

Lisaks rõhutab EMSK vajadust nõuda mitu hoiatust saadetakse tarbijatele, et kaitsta neid arvešokkide eest, kui nad ületavad oma tellimuste piire. Lagedale jõudmisel peaks operaator hoiatama tarbijat alati, kui eelmise häire jaoks määratud maht on uuesti ära kasutatud, eriti sama kõne või andmeside seansi ajal.

Lõpuks juhib EMSK tähelepanu probleemile õiglase kasutamise kleepumispunktina. Ehkki kõigis mobiilsidelepingutes on rändlusega seoses mainitud õiglast kasutamist, peab EMSK kahetsusväärseks, et määruses ei ole seda määratletud. Kuid COVIDi pandeemiaga inimesed on hakanud tohutult toetuma veebitegevusele ja õiglane kasutamine on saanud täiesti uue tähenduse. Mõelge, väidab EMSK, mida see tähendab Erasmuse üliõpilase jaoks, kes õpib ülikoolides, järgides tunde Teamsis, Zoomis või mõnel muul platvormil. See kasutab palju andmeid ja need jõuavad kiiresti oma igakuise ülemmäärani. Ausus tähendaks seda, et sellises olukorras olevatel inimestel oleks külastatavas riigis sama lagi kui kodumaal.

Taust

EL-is kaotati rändlusteenuste lisatasud 15. juunil 2017. Sellest ajast alates on liikluse kiire ja tohutu kasv kinnitanud, et see muudatus on vallandanud kasutamata nõudluse mobiiltelefonide tarbimise järele, nagu näitab Euroopa Komisjoni avaldatud rändlusturu esimene täielik ülevaade. Komisjon novembris 2019.

Praegune rändlusmäärus kaotab kehtivuse 2022. aasta juunis ja komisjon on algatanud meetmed selle pikendamiseks veel kümme aastat, muutes selle tulevikukindlaks ja paremini vastavaks 10-nädalase avaliku arutelu tulemustele. Kavandatud läbivaatamise eesmärk on:

· Madalamad maksimumhinnad, mida kodumaised operaatorid maksavad välismaal rändlusteenuseid pakkuvatele operaatoritele, et soodustada jaehindade alandamist;

· Pakkudes tarbijatele paremat teavet lisatasude kohta, kui helistate spetsiaalsetele teenusenumbritele, näiteks klienditeeninduse numbritele;

· Tagada välismaal sama mobiilsidevõrgu kvaliteet ja kiirus kui kodumaal ning

· Parandada rändluse ajal juurdepääsu hädaabiteenustele.

Lugege EMSK arvamust

Lugege Euroopa Komisjoni ettepanekut rändlusmääruse läbivaatamiseks

Ajaveeb

Tugevdamine sidemed #Japan ebakindlal ajal

avaldatud

on

Möödunud nädalal toimus Tokyos ELi ja Jaapani vahelise kaubanduslepingu 18. läbirääkimiste voor. See oli esimene kõneluste voor pärast juhtide kohtumist märtsis president Junckeri, president Tuski ja peaminister Abe vahel, kus nad kõik kinnitasid meie pühendumust need läbirääkimised võimalikult varakult sel aastal lõpule viia. Eelmise nädala voorus arutati kõiki kokkuleppe alla kuuluvaid küsimusi, püüdes vähendada meie vahelisi tühimikke.

Me avaldab peagi üksikasjalikuma aruande kohta ümber ja hetkeseisu iga teema.

Kuna ELi kaubandusläbirääkimised Kanada ja USA-ga on viimase paari aasta jooksul haaranud pealkirjad, on olnud lihtne mööda vaadata asjaolust, et Euroopa kaubanduskava on palju laiem - laienedes ka Jaapanile, maailma suuruselt neljandale majandusele ja meie lähimatele partner Aasias. 2013. aastal andsid kõik EL-i liikmesriigid Euroopa Komisjonile korralduse alustada läbirääkimisi kaubanduslepingu sõlmimiseks Jaapaniga, et hõlbustada Euroopa eksportijate oma toodete ja teenuste müümist tugevale, ligi 130 miljoni elanikuga turule.

EL ja Jaapan on juba sulge kaubandussidemed. EL ekspordi üle € 80bn kaupade ja teenuste Jaapani igal aastal. Rohkem kui 600,000 ELi töökohtadest on seotud eksport Jaapanisse, Jaapani ettevõtted üksi tööd enam kui pool miljonit inimest.

Kuid Euroopa ettevõtetel on endiselt silmitsi paljude kaubandustõkkeid. Üks on tollitariifid, eriti toiduainete impordi Jaapanis. Tollimaksud paljude Euroopa tooteid, nagu pasta, šokolaadi ja veini on üsna kõrge; sama kehtib ka Euroopa kingad, nahast tooted ja paljud muud kaubad. See takistab juurdepääsu Jaapani turule ja muudab need liiga kulukas paljud Jaapani tarbijad. Kaubanduse tegeleda võiks oluliselt parandada sellise juurdepääsu ja vaata üle € 1 miljardit aastas tariife eemaldada insult pen.

Veel üks takistus on Jaapani tehnilised nõuded, mis sageli muudavad ohutute Euroopa toodete eksportimise Jaapanisse keerulisemaks. Kokkulepe aitaks tagada, et sellised eeskirjad oleksid meie eksportijate jaoks läbipaistvamad ja õiglasemad. Parim viis tagada võrdsed võimalused on tagada, et nõuded oleksid kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. Juba on meie läbirääkimised andnud väärtuslikku vilja, kuna EL ja Jaapan on tihendanud oma koostööd mitmetel rahvusvahelistel standardeid kehtestavatel foorumitel, näiteks mootorsõidukite valdkonnas. Paralleelselt soovime keskenduda väiksemate eksportijate abistamisele, keda isegi väiksemad tõkked mõjutavad ebaproportsionaalselt. Sellepärast soovime, et lepingus oleks neile eraldi peatükk.

Meil on ka eesmärk on luua uusi võimalusi Euroopa osutavad ettevõtted ja investorid valdkondades nagu mere- ja finantsteenuste või e-kaubanduse ja tuua suuri võimalusi Jaapani riigihangete turul.

Käimas on elavat avalikku arutelu kaubanduse ja globaliseerumise, ja me oleme nüüd kohaldamisel saadud kogemustele selle arutelu meie läbirääkimised Jaapanis. EL-Jaapani leping sisaldab kõiki tagatisi ehitatud ELi-Kanada kaubanduskokkulepe - tagada õigus reguleerida, ranged eeskirjad töötajate õiguste ja keskkonna ning tagab, et avalikke teenuseid võib jääda avalikkusele. Oleme ka ettepaneku, et Jaapan jälgida meie uus, läbipaistev mudel investeeringute vaidluste lahendamise, mida tuntakse Investment kohtusüsteemis.

Läbirääkimiste protsess toimub ELi liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi range järelevalve all. Ainuüksi alates 2016. aasta jaanuarist on toimunud 13 kohtumist kõigi ELi liikmesriikidega ja kümme Euroopa Parlamendi kaubanduskomisjoniga - lisaks on Euroopa Parlament loonud läbirääkimiste jaoks spetsiaalse järelevalverühma. Oleme ulatuslikult konsulteerinud sidusrühmadega, eriti kodanikuühiskonnaga. Oleme avaldanud oma viimase läbirääkimisi ettepanekud ja aruanded läbirääkimistevoore ja avaldas põhjaliku hindamine mõju võimaliku lepingu.

Majandusprognooside kohaselt toimub järgmise kümnendi jooksul umbes 90% maailma majanduskasvust väljaspool Euroopat, suurem osa sellest Aasias. Seega peame tegutsema kohe, tagamaks, et ELi ettevõtted, töötajad ja põllumajandustootjad saavad nendest kasvavatest võimalustest täiel määral kasu. Lisaks kaubanduslepingu otsestele majanduslikele eelistele on siiski suurem pilt, mida tuleb arvestada. Jaapaniga on EL pühendunud rahvusvahelistele reeglitel põhinevale kaubandussüsteemile ja meil on palju rohkem ühist kui kaubandusel: pühendumus demokraatiale ja õigusriigi põhimõtetele, keskkonnakaitse ning kõrged töö-, keskkonna- ja tarbijakaitsestandardid. Partnerluse tugevdamine meie lähima Aasia liitlasega, sildade loomine meie vahel on nüüd vajalik rohkem kui kunagi varem, kui seisame silmitsi kasvava protektsionismiga kogu maailmas. ELi ja Jaapani kaubandusleping annaks võimsa signaali.

Jätka lugemist

Ajaveeb

Praktikant Jeremy Schmetterer tähistab 21st sünnipäeva

avaldatud

on

20150127_125103Õnnitleme EL Reporteruus praktikant Jeremy Schmetterer, kes tähistab täna - 21. jaanuaril 27 - oma 2015. sünnipäeva.

Jätka lugemist
reklaam
reklaam

Trendid