RSSPoliitika

#EUE-valikud - mitu parlamendiliiget iga riik saab 2019is?

#EUE-valikud - mitu parlamendiliiget iga riik saab 2019is?

| Juuni 18, 2018

Parlamendis toimuvate kohtade jagunemine peaks pärast Brexiti tulemusi järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel muutuma. 13i juunis parlamendiliikmed andsid oma nõusoleku Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu kohta, mis põhineb varasemal parlamendi ettepanekul. See vähendab [...]

Jätka lugemist

Parlamendiliikmete ja nõukogu vahel kokku lepitud tingimused #AsylumSeekers

Parlamendiliikmete ja nõukogu vahel kokku lepitud tingimused #AsylumSeekers

| Juuni 18, 2018

Varjupaigataotlejad saavad ELi tööturule juurdepääsu kiiremini Euroopa Parlamendi ja ELi ministrite mitteametliku kokkuleppe alusel, mis näeb ette ka alaealiste kaitse tugevdamise. Läbivaadatud vastuvõtutingimuste direktiivi põhieesmärk on tagada võrdväärsed vastuvõtutingimused kõigis ELi riikides eesmärgiga vähendada [...] teiseste liikumistega seotud kulusid

Jätka lugemist

Spring 2018 Standard #Eurobarometer: Euroopa Parlamendi valimistele eelnenud aasta pärast kasvab usaldus Euroopa Liidule ja optimism tuleviku suhtes

Spring 2018 Standard #Eurobarometer: Euroopa Parlamendi valimistele eelnenud aasta pärast kasvab usaldus Euroopa Liidule ja optimism tuleviku suhtes

| Juuni 18, 2018

Uue Eurobaromeetri andmetel arvab enamik eurooplastest, et majanduse olukord on hea ja on tuleviku suhtes optimistlik. Liidu usaldus on tõusuteel ja majandus- ja rahaliidu kõrgeim tase toetab. Üha rohkem kodanikke tunneb, et nad on saanud peamist liitu [...]

Jätka lugemist

Rohkem liikmesriike registreeruvad digitaalse koostöö algatused # Superarvutid, #ArtificialIntelligence ja innovatsioon

Rohkem liikmesriike registreeruvad digitaalse koostöö algatused # Superarvutid, #ArtificialIntelligence ja innovatsioon

| Juuni 18, 2018

Mitmed liikmesriigid on allkirjastanud hiljutised koostöö deklaratsioonid, mis näitavad oma pühendumust töötada ELi tasandil digitaalsete poliitikavaldkondade raames koostööd. Täna hommikul allkirjastasid Soome ja Rootsi EuroHPC deklaratsiooni, mis näitab nende valmisolekut liituda Euroopa superarvutitega tehtava koostööga. Austria on allkirjastanud sama deklaratsiooni ja nii on ka Leedu. Kokku on 20i riigid selle [...]

Jätka lugemist

Tehisintellekt: komisjon määrab eksperdirühma ja käivitab #EuropeanAIAlliance

Tehisintellekt: komisjon määrab eksperdirühma ja käivitab #EuropeanAIAlliance

| Juuni 18, 2018

Komisjon on määranud 52i eksperdid, kes nõustavad komisjoni tehisintellektide kohta ja loovad koostööplatvormi sidusrühmade kogukonna - Euroopa AI alliansi loomiseks. Ekspertgrupp aitab komisjonil rakendada aprillis 25 esitatud Euroopa lähenemisviisi AI-le (pressiteade, Q & A ja infoleht). Täpsemalt […]

Jätka lugemist

Euroopa viib globaalse #CleanEnergy ülemineku: komisjon tervitab ambitsioonikat kokkulepet taastuvenergia edasise arendamise kohta ELis

Euroopa viib globaalse #CleanEnergy ülemineku: komisjon tervitab ambitsioonikat kokkulepet taastuvenergia edasise arendamise kohta ELis

| Juuni 18, 2018

Eelmisel nädalal jõudis komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkijate vahel ambitsioonikas poliitiline kokkulepe taastuvenergia kasutamise suurendamiseks Euroopas. Kokkulepe tähendab, et 8i seadusandlike ettepanekute 30i novembris 2016 poolt vastu võetud Euroopa Komisjoni paketti "Puhas energia kõigile eurooplastele" on kaks [...]

Jätka lugemist

Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid #EURoadTranspordi reeglite läbivaatamise üle juulis

Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid #EURoadTranspordi reeglite läbivaatamise üle juulis

| Juuni 18, 2018

Parlamendiliikmed otsustasid juulis toimuval istungil hääletada juhi puhkeperioodide, sõidukijuhtide postitamise ja eeskirjade väljatöötamise kohta, et võidelda ebaseaduslike maanteetranspordiga. Parlamendiliikmed korraldavad täielikku arutelu ja hääletamist ettepanekute üle, mis käsitlevad töötajate eeskirjade lähetamise kohaldamist maanteetranspordi sektoris, parandades puhkeolukorda [...]

Jätka lugemist