RSSPoliitika

#RuleOfLaw ja #FundamentalRights edendamine ELis

#RuleOfLaw ja #FundamentalRights edendamine ELis

| Jaanuar 18, 2019

EL peaks tegema rohkem demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste edendamiseks kogu ELis, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise kaudu. Parlamendiliikmed kinnitasid neljapäeval kodanikuvabaduste komisjoni seisukohta, et kolmekordistada ELi pikaajalises eelarves (2021-2027) õigusi ja väärtusi käsitleva programmi jaoks eraldatud vahendeid kuni 1.834i […]

Jätka lugemist

#EuroopaGlobalizationAdjustmentFund - Abi koondatud töötajatele

#EuroopaGlobalizationAdjustmentFund - Abi koondatud töötajatele

| Jaanuar 18, 2019

Parlament toetab Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi ajakohastamist, et muuta see kättesaadavamaks ja paremini varustatud digitaalsuse ja keskkonnamuutustega tegelemiseks. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on üks viis, kuidas EL aitab luua sotsiaalsemat Euroopat. Üleilmastumine võib põhjustada olulisi struktuurimuutusi maailmakaubanduses, mis võib viia […]

Jätka lugemist

#EuroopaSocialFund - vaesuse ja tööpuuduse vastu võitlemine

#EuroopaSocialFund - vaesuse ja tööpuuduse vastu võitlemine

| Jaanuar 18, 2019

Euroopa Sotsiaalfondil on oluline roll vaesuse ja töötuse vastu võitlemisel Euroopas. Parlamendiliikmed soovivad täiustada oma rolli, et rohkem inimesi saaks aidata. Uuri, kuidas. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha, et pidada läbirääkimisi töötuse ja kõrge vaesuse määraga võitlemise ajakohastatud eeskirjade üle ELis, hääletades […]

Jätka lugemist

#Sotsiaalne Euroopa - Mida Euroopa Parlament sotsiaalpoliitika valdkonnas teeb

#Sotsiaalne Euroopa - Mida Euroopa Parlament sotsiaalpoliitika valdkonnas teeb

| Jaanuar 18, 2019

EL töötab selle nimel, et muuta Euroopa paremaks elukohaks ja töötamiseks © AP Images / Euroopa Liit-EP Mitmesugused väljakutsed Võrreldes ülejäänud maailmaga on Euroopal parimad sotsiaalkaitse tasemed ning see on ka kõrgeima tasemega elukvaliteet ja heaolu. Siiski seisab see silmitsi paljude […]

Jätka lugemist

#JunckerPlan - komisjon tervitab Euroopa Parlamendi seisukohta InvestEU kohta

#JunckerPlan - komisjon tervitab Euroopa Parlamendi seisukohta InvestEU kohta

| Jaanuar 18, 2019

Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi hääletust, et leppida kokku oma seisukohas InvestEU, kavandatud programmi kohta, mille eesmärk on suurendada Euroopa erasektori ja avaliku sektori investeeringuid järgmises ELi pikaajalises eelarves. Hääletus on oluline samm programmi loomise suunas, mis koondab ühe katuse alla ELi rahastamisvahendid […]

Jätka lugemist

#SingleMarket - komisjon tervitab liikmesriikide kohustusi lõpetada kõik kahepoolsed investeerimislepingud ELis

#SingleMarket - komisjon tervitab liikmesriikide kohustusi lõpetada kõik kahepoolsed investeerimislepingud ELis

| Jaanuar 18, 2019

Komisjon tervitab liikmesriikide võetud kohustusi Achmea kohtuotsuse õiguslike tagajärgede osas ja eelkõige nende kohustust lõpetada omavahelised kahepoolsed investeerimislepingud. Nagu komisjon on järjekindlalt välja toonud ja nagu on märgitud juulis 2018i teatises ELi siseste investeeringute kaitse kohta, on ka nendes lepingutes sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismid […]

Jätka lugemist

#Omb ombudsman kutsub üles „süüdistama Brüsseli kultuuri

#Omb ombudsman kutsub üles „süüdistama Brüsseli kultuuri

| Jaanuar 18, 2019

Euroopa ombudsman Emily O'Reilly tervitab Euroopa Parlamendi tugevat toetust oma soovitustele parandada ELi liikmesriikide valitsuste seadusandliku töö läbipaistvust ja vastutust Brüsselis. „Õigusloome läbipaistvuse puudumine nõukogus on võimaldanud„ süüdistada Brüsseli kultuuri ”liiga kaua. Loodan, et tänane hääletus aitab veenda […]

Jätka lugemist