RSSkeskkond

Esimene samm veoautodele #CO2heitmete piiramiseks

Esimene samm veoautodele #CO2heitmete piiramiseks

| Juuni 14, 2018

Veokid väljastavad rohkem kui 40% Euroopa maanteetranspordi heitkogustest, kuid siiani ei olnud neil erinevalt autodest CO2i korke. Tänapäeval eeldatakse, et Euroopa Parlament kinnitab möödunud aasta märtsis kolme institutsiooni vahel saavutatud kokkulepet selle kohta, mida peetakse esimeseks ja vajalikuks sammuks veoautode CO2i heitkoguste piirmäärade kehtestamisel. [...]

Jätka lugemist

#DrugResistance leviku kaotamine loomadelt inimestele: pöörduge nõukogu poole

#DrugResistance leviku kaotamine loomadelt inimestele: pöörduge nõukogu poole

| Juuni 8, 2018

Parlamendiliikmed ja ministrid leppisid sel nädalal mitteametlikult kokku kavad antibiootikumide kasutamise piiramiseks taludes, et hoida resistentseid baktereid inimtoiduainetest. "See on oluline samm rahvatervise nimel," ütles raportöör Françoise Grossetête (EPP, FR). "Tõepoolest, lisaks põllumajandustootjatele või loomade omanikele on veterinaarravimite kasutamine seotud [...]

Jätka lugemist

Komisjon kutsub uusi #EuropaSustainabilityAwardi taotlusi

Komisjon kutsub uusi #EuropaSustainabilityAwardi taotlusi

| Juuni 7, 2018

Euroopa Komisjon käivitab esimese Euroopa jätkusuutlikkuse auhinna, et tunnustada Euroopa inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide jõupingutusi ja loovust, kes töötavad ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamise nimel. Auhind võidab inspireerivaid algatusi, mis pakuvad konkreetseid lahendusi eesmärkide saavutamiseks. Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: "EL viis [...]

Jätka lugemist

#EESC: T-särgi valmistamiseks ringlussevõetud pudelid 27

#EESC: T-särgi valmistamiseks ringlussevõetud pudelid 27

| Juuni 7, 2018

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) leiab, et eduka plastistrateegia eesmärk peab olema tõhusad haridus- ja koolitusmeetmed, kuna biosfääri dünaamilise tasakaalu austamine ei tundu kuhugi. Peale selle on vaja luua disaini- ja käitumisstiimulemendid ning ühised tehnilised ja regulatiivsed standardid [...]

Jätka lugemist

#CleanEnergy: ELi soov taastuvenergia ja energiatõhususe järele

#CleanEnergy: ELi soov taastuvenergia ja energiatõhususe järele

| Juuni 6, 2018

Kliimamuutustega võitlemine on jätkuvalt üks ELi prioriteete. Uurige, kuidas parlamendiliikmed soovivad suurendada energiatõhusust ja taastuvate energiaallikate kasutamist. Euroopa Komisjon esitas 2016i raames mitmeid puhta energia pakkumisi, mille eesmärk oli aidata võidelda kliimamuutustega, ning vähendada ELi sõltuvust fossiilkütusest [...]

Jätka lugemist

#EUBudget: komisjon teeb ettepaneku suurendada rahastamist #LIFE toetamiseks keskkonna- ja kliimameetmete jaoks

#EUBudget: komisjon teeb ettepaneku suurendada rahastamist #LIFE toetamiseks keskkonna- ja kliimameetmete jaoks

| Juuni 4, 2018

Järgmisel ELi pikaajalises eelarves 2021-2027 kavatseb komisjon suurendada ELi LIFE-programmi, keskkonda ja kliimameetmeid, peaaegu 60% rahastamist. LIFE-programm on üks ELi rahastamisprogrammidest, mille puhul komisjon teeb ettepaneku suurima proportsionaalse kasvu, mille eelarve on 1.95 [...]

Jätka lugemist

#PolinatingInsects - Komisjon teeb ettepaneku nende languse peatamiseks

#PolinatingInsects - Komisjon teeb ettepaneku nende languse peatamiseks

| Juuni 4, 2018

Üks kümnest tolmeldavast putukast on väljasuremisohus ja kolmandik mesilase ja liblikliigist langeb. Sellepärast teeb komisjon ettepaneku esmakordselt ELi algatuse kohta, mis käsitleb looduslike tolmeldavate putukate kahanemist. Uute meetmete hulka kuulub uus näitaja järelevalve ja andmete parandamiseks ning parem koordineerimine [...]

Jätka lugemist