RSSkeskkond

#MMVF - kogu ELi hõlmavad õigusaktid ohtlike jäätmete kohta

#MMVF - kogu ELi hõlmavad õigusaktid ohtlike jäätmete kohta

| November 21, 2019

Ohtlike jäätmete tippspetsialist on toetanud üleskutseid uute kogu ELis kehtivate õigusaktide vastuvõtmiseks, et rohkem inimesi oleks teadlikud toote, tehislikest klaaskiududest (MMVF), potentsiaalsetest ohtudest. Sakslane Reinhold Ruhl nõustus, et peavad olema uued reeglid, mis tagavad „väga vajaliku” kaitse neile, kes töötavad materjaliga ja ka […]

Jätka lugemist

EL teatab hästi #GreenhouseGasEmissions kohta, kuid vajab audiitorite sõnul paremat ülevaadet edaspidistest vähendamistest

EL teatab hästi #GreenhouseGasEmissions kohta, kuid vajab audiitorite sõnul paremat ülevaadet edaspidistest vähendamistest

| November 20, 2019

Andmed ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta on esitatud kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega ja vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele on heitkoguste loetelu aja jooksul paranenud. Kuid audiitorite sõnul on vaja paremat arusaamist konkreetsetest sektoritest nagu põllumajandus ja metsandus. Samuti soovitavad nad edasisi parandusi […]

Jätka lugemist

EL ja #Pariisi kokkulepe - kliima neutraalsuse poole

EL ja #Pariisi kokkulepe - kliima neutraalsuse poole

| November 20, 2019

© 123RF / Euroopa Liit – EP EL peab 2020is ajakohastama oma pikaajalisi kliimaeesmärke. Parlament soovib ambitsioonikamaid eesmärke, kuid kas EL-i riigid nõustuvad püüdma saavutada 2050i poolt kliima neutraalsuse? Järgmisel nädalal hääletavad parlamendiliikmed resolutsiooni üle, milles kutsutakse ELi üles seadma 2050 kliima neutraalsuseks oma pikaajaliseks kliimaeesmärgiks vastavalt Pariisi kokkuleppele. […]

Jätka lugemist

Iga-aastasel #ClimateLaunchpad finaalil autasustati auhinnatud ettevõtjaid

Iga-aastasel #ClimateLaunchpad finaalil autasustati auhinnatud ettevõtjaid

| November 20, 2019

Keenia uuendusliku puhta kütuseäri on võitnud maineka ClimateLaunchpadi, mis on maailma suurim roheliste idufirmade võistlus, kuuenda väljaande. Idufirma nimega Leafy Ke, mis muundab kasutatud mähkmed kodukütuseks, valiti kõige rohelisemaks ettevõtteks, mis annab positiivse kliimamõju. Võitnud projekt sai rahalise auhinna […]

Jätka lugemist

Raport: Keskkonna # keskkonda kaitsvaid inimesi mõrvatakse

Raport: Keskkonna # keskkonda kaitsvaid inimesi mõrvatakse

| November 13, 2019

Keskkonnakaitsjad on rünnaku all. Rootsi looduskaitseseltsi (SSNC) novembris 12 avaldatud uus aruanne näitab selgelt, et keskkonna ja inimõiguste kaitsjaid jälgitakse, ähvardatakse, ahistatakse ja isegi mõrvatakse üha enam. Kodanikuühiskonna demokraatlik ruum kahaneb. Alates 2012-ist on rohkem kui 70-i riikides […]

Jätka lugemist

#ClimateChange - teadlased hoiatavad mõju eest toiduga kindlustatusele ja ookeanidele

#ClimateChange - teadlased hoiatavad mõju eest toiduga kindlustatusele ja ookeanidele

| November 8, 2019

© 123RF / Euroopa Liit – EP ÜRO kliimateadlased esitasid parlamendiliikmetele uusi tõendeid selle kohta, kuidas kliimamuutused mõjutavad toiduainete tootmist ja ookeane. Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel on ÜRO organ, mis hindab kliimamuutustega seotud teadust. Augustis esitas ta aruande kliimamuutuste ja maa kohta ning septembris ühe […]

Jätka lugemist

Linnad kutsusid üles looma tingimusi võitluse #ClimateChange vastu

Linnad kutsusid üles looma tingimusi võitluse #ClimateChange vastu

| November 8, 2019

Kas linnad on muutuste põhjustajaks või katalüsaatoriks globaalse kliimaalase hädaolukorra lahendamisel? See näib olevat teelahkmel, kus me praegu oleme, ja see on probleem, mis on kas murettekitav või inspireeriv nii linnaplaneerijatele kui ka linnapeadele, kirjutab Euroopa suurima avaliku ja erasektori partnerluse pakkuja EIT Climate-KC peaspetsialist Tom Mitchell [ …]

Jätka lugemist