RSSkeskkond

Parlamendiliikmed kutsuvad ELi riike üles tagama #Transpordiga seotud loomade parema hoolduse

Parlamendiliikmed kutsuvad ELi riike üles tagama #Transpordiga seotud loomade parema hoolduse

| Veebruar 15, 2019

EL ja selle liikmesriigid peavad paremini rakendama olemasolevaid transporditavate loomade kaitsmise eeskirju ja karistama kõiki kurjategijaid, ütles parlament neljapäeval (14 veebruar). 411i poolt 43i poolt vastu võetud 110i poolt hääletusega vastu võetud resolutsioonis uuendasid parlamendiliikmed parlamendi 2012i üleskutset 2005i ELi tugeva ja ühtse jõustamise järele […]

Jätka lugemist

Uued reeglid #WaterReuse'i edendamiseks #Farming

Uued reeglid #WaterReuse'i edendamiseks #Farming

| Veebruar 13, 2019

Vee nappus on Euroopas üha kasvav probleem. Saadikud soovivad tagada ELi magevee allikad, edendades vee taaskasutamist põllumajanduses. Rahvastiku kasv, linnastumine ja turism on kõik kaasa aidanud veepuudusele ja põudadele, mis mõjutavad üha enam Euroopa piirkondi, eriti Vahemere piirkonda. Veeallikad on stressi all ja […]

Jätka lugemist

Euroopa Parlament hääletab #Pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi rakendamise üle

Euroopa Parlament hääletab #Pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi rakendamise üle

| Veebruar 13, 2019

Euroopa Parlament on vastu võtnud omaalgatusliku raporti pestitsiidide säästva kasutamise ELi direktiivi rakendamise kohta. PAN Europe tervitab hääletust ja rõhutab, et see raport võib aidata kiirendada direktiivi rakendamist, mis on juba ammu möödas. „Vaatamata SUD-le ei ole pestitsiidide müük vähenenud […]

Jätka lugemist

Loomade heaolu: parlament tahab paremat kaitset transporditavate loomade eest

Loomade heaolu: parlament tahab paremat kaitset transporditavate loomade eest

| Veebruar 12, 2019

Pikad teekonnad tekitavad põllumajandusloomadele stressi ja kannatusi. Parlamendiliikmed soovivad rangemat kontrolli, karmimaid karistusi ja lühemaid sõiduaegu, et suurendada loomade heaolu kogu ELis. Igal aastal transporditakse miljoneid loomi pika vahemaa tagant kogu ELis ja ELi mittekuuluvatesse riikidesse, et neid kasvatada, kasvatada või tappa, samuti võistlusteks ja […]

Jätka lugemist

#EUVehicleEmissions seadused paranenud alates #Dieselgate, kuid väljakutsed jäävad, hoiatada audiitorid

#EUVehicleEmissions seadused paranenud alates #Dieselgate, kuid väljakutsed jäävad, hoiatada audiitorid

| Veebruar 8, 2019

Sõidukite heitkoguseid käsitlevad ELi õigusaktid on pärast Dieselgate'i skandaali paranenud, kuid Euroopa Kontrollikoja uue kokkuvõtliku dokumendi kohaselt jäävad probleemid välja. Audiitorid tervitavad turujärelevalve parandamist, kuid juhivad tähelepanu sellele, et selle tõhusus sõltub liikmesriikide rakendamisest. Nad hoiatavad ka, et tootjad võivad leida […]

Jätka lugemist

Jätkusuutlikkus: komisjon esitab 2030i aruteludokumendi säästvama Euroopa kohta

Jätkusuutlikkus: komisjon esitab 2030i aruteludokumendi säästvama Euroopa kohta

| Jaanuar 31, 2019

Osana arutelust Euroopa tuleviku üle, mis käivitati 1i komisjoni 2017i valge raamatuga, avaldab komisjon 2030i aruteludokumendi säästva Euroopa kohta. President Junckeri 2017i olukorra järelmeetmena välja kuulutatud tänane raamat on osa ELi kindlatest kohustustest […]

Jätka lugemist

Euroopa Komisjon tervitab #Euroopa keemiatööstuse arvamust toodete kohta, mis on toodetele lisatud tahtlikult.

Euroopa Komisjon tervitab #Euroopa keemiatööstuse arvamust toodete kohta, mis on toodetele lisatud tahtlikult.

| Jaanuar 31, 2019

ELi plastide strateegia raames on Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) Euroopa Komisjoni taotlusel hinnanud tahtlikult lisatud mikroplastide tekitatud tervise- ja keskkonnariske ning jõudnud järeldusele, et kogu ELi hõlmav piirang oleks õigustatud. Raport hõlmab erinevaid sektoreid, alates kosmeetikatööstusest kuni põllumajanduse ja ehituseni. […]

Jätka lugemist