Tehke € 1 annetus ELi reporterile nüüd

RSSkeskkond

Käivitati Global Green Finance Index (#GGFI)

Käivitati Global Green Finance Index (#GGFI)

| Märtsil 14, 2018

Ülemaailmne rohelise finantsinstrumendi indeks (GGFI) loob maailma finantskeskused vastavalt nende rohelise rahastamise pakkumiste kvaliteedile ja sügavusele. Selle esmakordselt avaldatud indeks GGFI 1 ilmus esimest korda täna (märts 14). GGFI põhineb finantskeskustes asuvate roheliste finantseerimisosakondade uuringul [...]

Jätka lugemist

#SAICM: Euroopa mittetoksiline keskkonnastrateegia võib viia kaugele 2020i kaugeleulatuva rahvusvahelise keemilise raamistiku suunas

#SAICM: Euroopa mittetoksiline keskkonnastrateegia võib viia kaugele 2020i kaugeleulatuva rahvusvahelise keemilise raamistiku suunas

| Märtsil 14, 2018

Täna käib Stockholmis Rootsis käimasolev ülemaailmne valitsustevaheline kohtumine, mis aitab kaasa rahvusvahelise keemiahalduse strateegilise lähenemisviisi (SAICM) väljatöötamisele ja uuele raamistikule peale 2020i [1]. Tervishoiu ja keskkonnarühmitus (HEAL) kutsub Euroopa delegaati üles edendama ambitsioonikat rahvusvahelist raamistikku väljaspool 2020i, lähtudes nende võetud kohustustest [...]

Jätka lugemist

#GreenhouseGasEmissions riikide ja sektorite kaupa

#GreenhouseGasEmissions riikide ja sektorite kaupa

| Märtsil 13, 2018

Tutvuge infograafiaga, et avastada kasvuhoonegaaside heitkoguseid nii ELi riikide ja sektorite kaupa, kui ka maailma suurimaid heitkoguseid tekitavaid aineid. Euroopa Liidus toodetud kasvuhoonegaaside heitkogused 2015is ja erinevate gaaside osakaal ELis kasvuhoonegaaside heitkoguste summa aastas. Nagu ülalpool toodud näitajad, on CO2 [...]

Jätka lugemist

#REACH kümme aastat: kemikaalide ohutus tarbijatele, töötajatele ja keskkonnale

#REACH kümme aastat: kemikaalide ohutus tarbijatele, töötajatele ja keskkonnale

| Märtsil 6, 2018

Viimase 10 aasta jooksul on ELi peamine kemikaalide seadus (REACH) märkimisväärselt parandanud inimeste tervise ja keskkonna kaitset ning edendanud loomkatsete alternatiive. Sellele tuginedes on komisjon välja pakkunud meetmeid selle rakendamise edasiseks hõlbustamiseks. Kemikaalid on olemas kõigis meie elus, tööl, aga ka [...]

Jätka lugemist

#StateAid: komisjon kiidab heaks € 4.7 miljardit avaliku sektori toetusskeemi täiustatud biometaani ja # biokütuste jaoks Itaalias

#StateAid: komisjon kiidab heaks € 4.7 miljardit avaliku sektori toetusskeemi täiustatud biometaani ja # biokütuste jaoks Itaalias

| Märtsil 5, 2018

Euroopa Komisjon on ELi riigiabi eeskirjade kohaselt heaks kiitnud Itaalia täiustatud biokütuste tootmise ja levitamise toetuskava, sealhulgas täiustatud biometaani. Meede aitab saavutada ELi energia- ja kliimamuutustega seotud eesmärke, piirates samal ajal konkurentsimoonutusi. Volinik Margrethe Vestager, kes vastutab konkurentsipoliitika eest, ütles: "See on veel üks [...]

Jätka lugemist

Seoses taastuvenergiaga paremini maapiirkondadega, öelge #EUAuditors

Seoses taastuvenergiaga paremini maapiirkondadega, öelge #EUAuditors

| Märtsil 5, 2018

Vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele peaks EL rohkem ära kasutama oma taastuvenergiaallikate ja maaelu arengu poliitika koostoimet. Audiitorid uurisid seost taastuvenergia ja maaelu arengu vahel. Nad jõudsid järeldusele, et kuigi on olemas võimalik sünergia, on veel [...]

Jätka lugemist

Saksamaa suur koalitsioon on # glüfosaadi jaoks halb uudis

Saksamaa suur koalitsioon on # glüfosaadi jaoks halb uudis

| Märtsil 2, 2018

Võibolla kui märk sellest, kuidas ebastabiilne Saksamaa poliitiline maastik on muutunud, on umbrohu hävitajana muutunud riigi poliitilise jõu vahendamise ebatõenäoline läbirääkimiste kiip. Sotsiaaldemokraatlik partei (SPD) on volitanud glüfosaadi katkestamist eeltingimuseks teisele suurele koalitsioonile Angela Merkeli Kristliku Demokraatliku Liiduga (CDU) jätkamiseks. Vaatamata ees [...]

Jätka lugemist