RSSkeskkond

Üle 85% Euroopa supluskohtadest, mis on hinnatud #WaterQuality jaoks

Üle 85% Euroopa supluskohtadest, mis on hinnatud #WaterQuality jaoks

| Juuni 7, 2019

Üle 85i% kogu Euroopa suplusveekogudest, mida jälgiti eelmisel aastal, vastasid Euroopa Liidu uusimatele suplusveekvaliteedi aruannetele vastavalt Euroopa Liidu kõrgeimatele ja suurepärastele vee puhtuse kvaliteedistandarditele. Täna avaldatud tulemused näitavad hästi, kus parimad suplusveed on tõenäoliselt […]

Jätka lugemist

EL vajab rohkem #WindPower ja #SolarPower, et täita taastuvate energiaallikate eesmärke, hoiatada audiitoreid

EL vajab rohkem #WindPower ja #SolarPower, et täita taastuvate energiaallikate eesmärke, hoiatada audiitoreid

| Juuni 6, 2019

Vastavalt Euroopa Kontrollikoja uuele aruandele peab EL võtma märkimisväärseid meetmeid, et tuua rohkem tuule- ja päikeseenergiast tulenevaid elektrienergiat ning saavutada taastuvenergiaga seotud eesmärgid. Kuigi nii tuuleenergia kui ka päikeseenergia on 2005i järel tugevalt kasvanud, on audiitorid 2014i järel aeglustunud. […]

Jätka lugemist

Uues uuringus leitakse, et kliima- ja energiaplaanid on vastuolus ELi eesmärkidega #Circular Economy ja #EmissionsReductions

Uues uuringus leitakse, et kliima- ja energiaplaanid on vastuolus ELi eesmärkidega #Circular Economy ja #EmissionsReductions

| Juuni 6, 2019

Viis Kesk- ja Ida-Euroopa riiki kavandavad oma riiklikes energia- ja kliimakavades erinevaid jäätmepõletusmeetodeid, mis seavad ohtu nende võime täita kohustuslikke Euroopa eesmärke, mille eesmärk on parandada ringlussevõtu määra, edendada ringmajandust ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. leiab CEE Bankwatch Networkilt uue aruande. […]

Jätka lugemist

#WFO tegeleb jätkuvalt #PlasticPollutioniga

#WFO tegeleb jätkuvalt #PlasticPollutioniga

| Juuni 6, 2019

Maailma keskkonnapäeval kordab jäätmevaba ookean oma pühendumust kaitsta maailma ookeane ja veeteid. Organisatsioon jätkab korduva programmi hotspot puhastamise ja tervendamise projektide läbiviimiseks Doonau vesikonnas Bulgaarias, töötades Musta mere ja Doonau delta suunas Rumeenias. Eesmärk on kasutada […]

Jätka lugemist

#StateAid - komisjon avab põhjaliku uurimise # Leedu elektrienergia strateegilise reservi meetme kohta

#StateAid - komisjon avab põhjaliku uurimise # Leedu elektrienergia strateegilise reservi meetme kohta

| Juuni 4, 2019

Euroopa Komisjon on avanud põhjaliku uurimise, et hinnata, kas Leedu toetus energiaettevõttele AB „Lietuvos energija” strateegilise reservi meetme raames, mis Leedus kehtis kuni 2018ini, võib olla põhjendamatult soodustanud ettevõtet ja moonutanud konkurentsi Euroopa Liidus. Siseturgu, rikkudes ELi riigiabi eeskirju. […]

Jätka lugemist

Komisjon kehtestab 100 miljoni euro suuruse fondi, et toetada #CleanEnergy investeeringuid

Komisjon kehtestab 100 miljoni euro suuruse fondi, et toetada #CleanEnergy investeeringuid

| Võib 29 2019

Euroopa Komisjon, Euroopa Investeerimispank ja läbimurde energiaettevõtted asutasid uue, 100i miljoni euro suuruse investeerimisfondi (BEV-E), mis toimus neljanda missiooni innovatsiooniministrite kohtumisel Kanadas Vancouveris. Euroopa Komisjonile. Fond aitab arendada uuenduslikke Euroopa ettevõtteid ja tuua radikaalselt uusi […]

Jätka lugemist

Nõukogu võtab vastu keeldu #SingleUsePlastics

Nõukogu võtab vastu keeldu #SingleUsePlastics

| Võib 23 2019

EL on plastilise reostuse vastu. Nõukogu on vastu võtnud direktiivi, millega kehtestatakse uued piirangud teatavatele ühekordselt kasutatavatele plasttoodetele. Uute eeskirjade ametlik vastuvõtmine nõukogus on menetluse viimane etapp. Ühekordse kasutusega plastidirektiiv tugineb ELi kehtivatele jäätmealastele õigusaktidele, kuid läheb kaugemale […]

Jätka lugemist