RSSenergia

Euroopa juhib globaalset #CleanEnergy üleminekut: Viimased #Eurostati andmed kinnitavad, et EL on oma 2020i taastuvenergia eesmärgi täitmisel õigel teel

Euroopa juhib globaalset #CleanEnergy üleminekut: Viimased #Eurostati andmed kinnitavad, et EL on oma 2020i taastuvenergia eesmärgi täitmisel õigel teel

| Veebruar 14, 2019

Kui Jean-Claude Juncker sai Euroopa Komisjoni presidendiks, lubas ta teha bloki ülemaailmse liidrina taastuvenergia valdkonnas. 20i osakaalu saavutamine taastuvatest energiaallikatest toodetud energiast 2020is on üks Euroopa 2020i strateegia peamisi eesmärke. Kasvav taastuvenergia osakaal ei ole vajalik ainult meie majanduse CO2-heite vähendamiseks […]

Jätka lugemist

EL vajab tuumaenergiat säästva ja vähese CO2-heitega tuleviku tagamiseks

EL vajab tuumaenergiat säästva ja vähese CO2-heitega tuleviku tagamiseks

| Veebruar 8, 2019

Tuumaenergia võib aidata Euroopa Liidul saavutada jätkusuutliku ja vähese CO2-heitega tuleviku, pakkudes samal ajal inimestele usaldusväärset ja taskukohast elektrienergiat. Eraldi seisukohta käsitlevas dokumendis tõstab FORATOM esile tuumaenergia kolme peamist eelist selles kontekstis: keskkonna jätkusuutlikkus, energiasõltumatus ja majanduslik panus. Tuumaenergia roll Euroopas […]

Jätka lugemist

#EnergyUnion - Kliimameetmete ja energeetikavolinik korraldab neljanda ELi-Norra konverentsi

#EnergyUnion - Kliimameetmete ja energeetikavolinik korraldab neljanda ELi-Norra konverentsi

| Veebruar 5, 2019

4th ELi ja Norra energiakonverents toimub Brüsselis 5i veebruaris 2019is. Teema „Koostöö eduka energia ülemineku nimel” korraldab seda kliimameetmete ja energeetikavolinik Miguel Arias Cañete ning Norra nafta- ja energeetikaminister Kjell Børge Freiberg. Aruteludes keskendutakse võimude ajakohastamiseks vajalikele jõupingutustele […]

Jätka lugemist

#EnergyUnion - EL investeerib täiendavalt 800 miljonit eurot prioriteetsesse energiainfrastruktuuri

#EnergyUnion - EL investeerib täiendavalt 800 miljonit eurot prioriteetsesse energiainfrastruktuuri

| Jaanuar 25, 2019

Liikmesriigid on hääletanud komisjoni ettepaneku üle investeerida peaaegu 800 miljonit eurot peamistesse üleeuroopalistesse energiainfrastruktuuri projektidesse, millel on suur piiriülene kasu. ELi rahastamine toimub Euroopa ühendamise rahastu (European Connecting Europe Facility) kaudu, mis on üleeuroopalise infrastruktuuri Euroopa toetusprogramm. Eelistatakse projekte, mis suurendavad konkurentsivõimet, suurendavad ELi energiavarustuse kindlust […]

Jätka lugemist

#TSO saavutab #Dubai oma paindlike päikesepaneelide homoloogimise

#TSO saavutab #Dubai oma paindlike päikesepaneelide homoloogimise

| Jaanuar 9, 2019

TSO, The South Oracle, jõudis 2018i lõpuni hea uudisega: DEWA (Dubai elekter ja veeamet) homoloogeerimine oma ultralugevatest paindlikest päikesepaneelidest. Seetõttu on see saanud esimeseks ettevõtteks, mis pakub paindlikku paneeli Dubai Dubais, kus on möödunud oktoobrist välja töötatud ambitsioonikas projekt. […]

Jätka lugemist

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet #CleanEnergyForAllEuropeansi paketi sõlmimise kohta

Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet #CleanEnergyForAllEuropeansi paketi sõlmimise kohta

| Detsember 21, 2018

Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni läbirääkijad on ajutiselt kokku leppinud uutes eeskirjades, mis käsitlevad ELi elektrituru paremat toimimist. Sellega viiakse lõpule poliitilised läbirääkimised kõigi Euroopa elanike paketi "Puhas energia kõigile eurooplastele" üle ja on suur samm energiaühenduse loomise ja kliimamuutusega võitlemise suunas, andes tulemuseks [...]

Jätka lugemist

Tegelege #EUElectricityMarket eeskirjadega, mis toovad kasu nii tarbijatele kui ka keskkonnale

Tegelege #EUElectricityMarket eeskirjadega, mis toovad kasu nii tarbijatele kui ka keskkonnale

| Detsember 21, 2018

Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad otsustasid jõuda tõelise Euroopa elektrituru suunas. Euroopa Parlamendi liikmete ja ELi liikmesriikide vahel sel nädalal lepiti kokku tõelise ELi elektrituru loomisel taastuvenergia paremaks integreerimiseks. ELi elektrituru eeskirjade põhjalik läbivaatamine lepiti kokku mitteametlikult, et võidelda [...] piiriülese kaubanduse takistustega

Jätka lugemist