RSSenergia

#FORATOM rõhutab olemasoleva tuumapargi pikaajalise toimimise tähtsust

#FORATOM rõhutab olemasoleva tuumapargi pikaajalise toimimise tähtsust

| Juuli 11, 2019

Euroopa tuumapargi pikaajalise toimimise tagamine aitab Euroopal saavutada oma kliimaeesmärgid taskukohase hinnaga, vastavalt FORATOMi juulis 10 avaldatud seisukohale. „2050i suunas ülemineku vahepealseid CO2-heite vähendamise eesmärke ei ole võimalik saavutada ilma olemasolevate tuumaelektrijaamade LTO-ga,” ütles FORATOMi peadirektor […]

Jätka lugemist

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders kutsuvad tööstust ja poliitikakujundajaid tegema koostööd jõuka ja süsinikuvaba Euroopa nimel

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders kutsuvad tööstust ja poliitikakujundajaid tegema koostööd jõuka ja süsinikuvaba Euroopa nimel

| Juuni 27, 2019

Ülemaailmsed tuumaenergia tarneahela esindajad on välja toonud, mida nad peavad vajalikuks, et saavutada 2050i poolt süsinikdioksiidiheidet vähendav Euroopa, säilitades samal ajal majanduskasvu ja töökohti. Oma ühisavalduses kutsuvad nad ELi poliitikakujundajaid nendega koos töötama, et ületada tõkked, millel on […]

Jätka lugemist

#EnergyUnion - Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama ambitsioone Pariisi kokkuleppe rakendamise kavades

#EnergyUnion - Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama ambitsioone Pariisi kokkuleppe rakendamise kavades

| Juuni 19, 2019

Komisjon on avaldanud hinnangu liikmesriikide kavade kavade kohta ELi energialiidu eesmärkide ja eelkõige kokkulepitud ELi 2030i energia- ja kliimaeesmärkide rakendamiseks. Komisjoni hinnangus leitakse, et riiklikud kavad on juba märkimisväärsed jõupingutused, kuid osutab mitmele valdkonnale, kus on arenguruumi, eriti seoses […]

Jätka lugemist

#StateAid - komisjon avab põhjaliku uurimise # Leedu elektrienergia strateegilise reservi meetme kohta

#StateAid - komisjon avab põhjaliku uurimise # Leedu elektrienergia strateegilise reservi meetme kohta

| Juuni 4, 2019

Euroopa Komisjon on avanud põhjaliku uurimise, et hinnata, kas Leedu toetus energiaettevõttele AB „Lietuvos energija” strateegilise reservi meetme raames, mis Leedus kehtis kuni 2018ini, võib olla põhjendamatult soodustanud ettevõtet ja moonutanud konkurentsi Euroopa Liidus. Siseturgu, rikkudes ELi riigiabi eeskirju. […]

Jätka lugemist

#Ukraine #ElectricityMarketReform õigeaegne rakendamine

#Ukraine #ElectricityMarketReform õigeaegne rakendamine

| Võib 31 2019

Energeetikasektor on Ukraina majanduse alus. Kahjuks jääb energia Ukrainas endiselt väga politiseeritud teemaks ja praegune poliitiline ebakindlus tähendab, et on väga reaalne oht, et energiaturu liberaliseerimise oluline protsess lükatakse tagasi. Sellel on märkimisväärsed tagajärjed […] majandusarengule ja julgeolekule.

Jätka lugemist

#Brexiti löömine, #BritishSteel variseb 25,000i töökohtade ohus

#Brexiti löömine, #BritishSteel variseb 25,000i töökohtade ohus

| Võib 24 2019

Ivana Kottasová, CNN Business Suurbritannia suuruselt teine ​​terasetootja kukkus kolmapäeval (22 mai), asetades 5,000i töökohad ettevõttesse vahetult ohus ja ähvardades tarnijaid teise 20,000i. Ettevõte otsis valitsuse päästmist, kuid läbirääkimised lõppesid ilma kokkuleppeta. Kõrgem kohus määras äriühingu maksejõuetuse kohaselt kohustusliku likvideerimise […]

Jätka lugemist

#ESG - jätkusuutliku arengu kaudu majanduskasvu suunas

#ESG - jätkusuutliku arengu kaudu majanduskasvu suunas

| Võib 22 2019

Praegust ebastabiilset ärituru keskkonda iseloomustavad üha enam sentimentidest tingitud hindamised. Investorite tähelepanu ja huvi keskkonna, ühiskonna ja valitsemise teema (ESG) vastu. Kuigi tugevad ettevõtte põhialused jäävad loo tuumaks, on oluline, et ettevõte kujundaks positiivse avaliku ja investorite ettekujutuse. Suurimad globaalsed investorid juba […]

Jätka lugemist